10 điều người dân cần ‘nằm lòng’ để phòng chống COVID-19

230

 

10 điều người dân cần nằm lòng để phòng chống COVID-19 - Ảnh 1.

Đồ họa: VIỆT THÁI ( theo TT online)