4 loại giấy tờ quan trọng sẽ được thay mới năm 2020

209

Trong năm 2020 sẽ có 4 loại giấy tờ quan trọng sẽ có sự thay đổi theo quy định của pháp luật như: chứng minh nhân dân chuyển sang thẻ căn cước, thẻ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế, giấy phép lái xe. Cụ thể việc thay đổi các giấy tờ này như thế nào Dân Việt sẽ giới thiệu sau đây.

Chuyển chứng minh nhân dân sang thẻ căn cước

Luật căn cước 2014 (có hiệu lực từ ngày 1/1/2016) quy định, từ ngày 1/2/2020, công dân trong cả nước sẽ được cấp thẻ căn cước công dân thay cho chứng minh nhân dân (chứng minh thư).

Cụ thể, tại khoản 4 Điều 38 luật này chỉ rõ: Địa phương chưa có điều kiện về cơ sở hạ tầng thông tin, vật chất, kỹ thuật và người quản lý căn cước công dân, Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và Cơ sở dữ liệu căn cước công dân để triển khai thi hành theo Luật này thì công tác quản lý công dân vẫn thực hiện theo các quy định của pháp luật trước ngày 1/1/2016; chậm nhất từ ngày 1/1/2020 phải thực hiện thống nhất theo quy định của Luật này.

4 loai giay to quan trong nao se duoc thay moi nam 2020? hinh anh 2

Chứng minh nhân dân sẽ được chuyển sang thẻ căn cước áp dụng trên cả nước từ 1/1/2020.

Theo đó, các loại giấy tờ có giá trị pháp lý đã phát hành có sử dụng thông tin từ Chứng minh nhân dân vẫn nguyên hiệu lực pháp luật.

Các loại biểu mẫu đã phát hành có quy định sử dụng thông tin từ Chứng minh nhân dân được tiếp tục sử dụng đến hết ngày 31/12/2019.

Thẻ bảo hiểm y tế giấy chuyển sang thẻ điện tử

Tại điểm g khoản 5 Điều 42 Nghị định 146/2018/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm y tế ghi rõ: “Chậm nhất đến ngày 1 tháng 1 năm 2020, cơ quan bảo hiểm xã hội phải thực hiện phát hành thẻ bảo hiểm y tế điện tử cho người tham gia bảo hiểm y tế”.

4 loai giay to quan trong nao se duoc thay moi nam 2020? hinh anh 3

Thẻ bảo hiểm y tế giấy sẽ được thay bằng thẻ điện tử.

Cơ quan BHXH chủ động chuyển đổi sang thẻ điện tử và không yêu cầu phải lập bổ sung hồ sơ cho những người đã có thẻ bảo hiểm y tế giấy.

Tại Điều 12 của Nghị định này quy định về nội dung cơ bản trên thẻ. Theo đó Thẻ bảo hiểm y tế do cơ quan bảo hiểm xã hội phát hành, phản ánh được các thông tin sau:

Thông tin cá nhân của người tham gia bảo hiểm y tế, bao gồm: Họ và tên; giới tính; ngày tháng năm sinh; địa chỉ nơi cư trú hoặc nơi làm việc.

Mức hưởng bảo hiểm y tế; Thời điểm thẻ bảo hiểm y tế có giá trị sử dụng; Nơi đăng ký khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế ban đầu.

Thời gian tham gia bảo hiểm y tế 5 năm liên tục trở lên đối với đối tượng phải cùng chi trả chi phí khám bệnh, chữa bệnh. Thời gian tham gia bảo hiểm y tế liên tục là thời gian sử dụng ghi trên thẻ bảo hiểm y tế lần sau nối tiếp lần trước; trường hợp gián đoạn tối đa không quá 3 tháng.

Giấy phép lái xe đổi mẫu mới

Thông tư 38/2019/TT-BGTVT sửa đổi, bổ sung một số điều Thông tư 12/2017/TT-BGTVT quy định: “Giấy phép lái xe được cấp theo mẫu quy định tại Phụ lục 17 ban hành kèm theo Thông tư này có mã hai chiều (QR) để đọc, giải mã nhanh thông tin trên giấy phép lái xe và liên kết với hệ thống thông tin quản lý giấy phép lái xe, thực hiện từ ngày 1 tháng 6 năm 2020. Giấy phép lái xe được cấp trước ngày Thông tư này có hiệu lực vẫn có giá trị sử dụng theo thời hạn ghi trên giấy phép lái xe.”

4 loai giay to quan trong nao se duoc thay moi nam 2020? hinh anh 4

Giấy phép lái xe sẽ được đổi mẫu mới từ 1/6/2020.

Về quy cách Giấy phép lái xe có kích thước: 85,6 x 53,98 x 0,76 mm (theo Tiêu chuẩn ICAO loại ID-1).

Tiêu đề “GIẤY PHÉP LÁI XE/ DRIVER’S LICENSE”, “CÁC LOẠI XE CƠ GIỚI ĐƯỜNG BỘ ĐƯỢC ĐIỀU KHIỂN”, chữ “Số/No.” và ” Ngày trúng tuyển” có màu đỏ, các chữ khác in màu đen.

Ảnh của người lái xe được in trực tiếp trên giấy phép lái xe.

Có lớp màng phủ bảo an trên hai mặt của giấy phép lái xe.

Phôi được làm bằng vật liệu PET. hoặc vật liệu có tiêu chuẩn kỹ thuật tương đương, có hoa văn màu vàng rơm và các ký hiệu bảo mật.

Có mã hai chiều (QR) để đọc, giải mã nhanh thông tin trên Giấy phép lái xe và liên kết với hệ thống thông tin quản lý giấy phép lái xe.

Thay sổ bảo hiểm xã hội sang thẻ bảo hiểm xã hội

Sổ bảo hiểm xã hội được cấp cho từng người lao động để theo dõi việc đóng, hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội là cơ sở để giải quyết các chế độ bảo hiểm xã hội theo quy định.

Song theo quy định tại khoản 2 Điều 96 luật Bảo hiểm xã hội 2014: “Đến năm 2020, sổ bảo hiểm xã hội sẽ được thay thế bằng thẻ bảo hiểm xã hội”.

4 loai giay to quan trong nao se duoc thay moi nam 2020? hinh anh 5

Trong năm 2020, sổ bảo hiểm xã hội  sẽ được đổi sang thẻ bảo hiểm xã hội.

Đồng thời, các trình tự, thủ tục tham gia và giải quyết các chế độ bảo hiểm xã hội bằng phương thức giao dịch điện tử.

Điều này sẽ giúp cho người tham gia bảo hiểm xã hội thuận tiện hơn và tối giản các loại giấy tờ kèm theo trong khi thực hiện các quyền lợi về bảo hiểm.

Trên đây là 4 loại giấy tờ quan trọng được thay mới trong năm 2020. Tuy nhiên, đây mới là lộ trình thay thế được quy định trong các văn bản pháp luật hiện hành, việc thay đổi này trên thực tế như thế nào Dân Việt sẽ tiếp tục thông tin khi có thông báo chính thức từ phía các cơ quan chức năng.

Theo báo Dân Việt ( http://danviet.vn/ban-doc/4-loai-giay-to-quan-trong-nao-se-duoc-thay-moi-nam-2020-1045823.html