Thông Báo hướng dẫn việc Tấn phong Giáo phẩm

746

Căn cứ theo thông báo số 342/TB-HĐTS/BTSTW ngày 18/9/2020 về việc Tấn phong Giáo phẩm tại Hội nghị Thường niên kỳ 5 khóa VIII GHPGVN. Để việc Tấn phong Giáo phẩm đúng theo quy định của Hiến chương GHPGVN . Quý Ban hướng dẫn chư Tăng, Ni trên địa bàn lập hồ sơ Tấn phong Giáo phẩm gửi hồ sơ về Ban Trị Sự Phật giáo tỉnh (Chùa Linh Sơn–120 Nguyễn Văn Trỗi Tp ĐàLạt– Email: [email protected]) từ ngày ra thông báo này đến hết ngày 1/12/2020. Các hồ sơ gửi trễ và không hội đủ điều kiện nêu trên Ban Trị Sự Phật giáo tỉnh không giải quyết …