Bảo Lộc : Lễ Tưởng niệm – Húy nhật Đại lão HT. Thích Tánh...

Sáng ngày 14/12/2013 (nhằm ngày 1-10- Quý mão), tại chùa Phước Thiện, TP.Bảo Lộc, môn đồ pháp quyến, chư tôn thiền đức Tăng Ni,...

Đà Lạt : Lễ tưởng niệm húy nhật Đại lão HT. Thích Từ Mãn

Sáng ngày 02/12/2023  (20-10- Quí Mão), tại chùa Linh Sơn (TP.Đà Lạt), chư tôn đức, môn đồ pháp quyến đã trang nghiêm, thành kính...

ĐàLạt : Lễ tưởng niệm 30 năm – Đại lão HT. Thích Đức...

Sáng hôm nay, ngày 10/10/Quý Mão, ( 22/11/2023), tại chùa Liên Trì, phường 6 TP Đà Lạt, môn đố pháp quyến đã thành tâm...

Đà Lạt : Lễ húy nhật lần thứ 17, sư Trưởng TN Từ Hương...

Sáng ngày 3/10/Quý Mão, môn đồ pháp quyến đã thành kính làm lễ tưởng nệm lần thứ 17, Sư trưởng Thích nữ Từ Hương,...

Di Linh : Lễ húy nhật lần thứ 3 , HT. Thích Toàn Đức

Sáng ngày 4/10/Quý Mão ( 16/11/2023) , tại chùa Linh Thắng, huyện Di Linh, môn đồ pháp quyến trang nghiêm, thành kính tưởng niệm...

Đức Trọng : Thành kính tưởng niệm 10 năm Ni trưởng Hải...

Sáng  ngày 09/08/2023 ( nhằm ngày 23/6/Quí Mão), tại Ni viện Hải Triều Âm; thôn Phú An huyện Đức Trọng, môn đồ pháp quyến...

Lễ tưởng niệm HT. Thích Quang Lý – nguyên trú trì chùa Linh Thứu...

Sáng ngày 04/8/2023 ( nhằm ngày 18/6/ Quý Mão ), tại chùa Linh Thứu, phường 9 thành phố Đà Lạt,  Đại đức Thích Đồng...

Đà Lạt : Đại Lễ Cầu siêu kỷ niệm 76 năm ngày Thương binh...

Cùng với cả nước long trọng tổ chức kỷ niệm 76 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ với lòng biết ơn vô hạn,...

“Trái tim bất diệt” của Bồ-tát Quảng Đức hiện đang ở đâu?

Theo nguyện vọng tìm hiểu của nhiều bạn đọc, Giác Ngộ Online trân trọng đăng lại bài viết "Trái tim bất diệt" của Bồ-tát Quảng Đức...

Chùm ảnh ghi lại khoảng khắc Bồ Tát Thích Quảng Đức vị pháp thiêu...

Sáu mươi năm đã trôi qua, tấm hình Hòa thượng Thích Quảng Đức ngồi nhập định trong biển lửa do phóng viên Malcolm Browne...

Liên kết