Chư tôn đức Tăng, Ni tác pháp giải hạ

368

Sau ba tháng an cư, thúc liễm thân tâm, trau dồi giới đức, sáng ngày 14/7/Quí Mão, tại chùa Linh Sơn (TP.Đà Lạt), chư tôn thiền đức Tăng các trú xứ thuộc TP.Đà Lạt và H.Lâm Hà đã trang nghiêm, thanh tịnh làm lễ tác pháp mãn hạ. Vì không có Trường hạ tập trung nên các hành giả, hành trì, tu tập tại các trú xứ của mình và mỗi tháng hai lần Bố Tát tụng giới, trưởng tịnh tại thiền viện Trúc Lâm, chùa Linh Sơn và chùa Sư Nữ Linh Phong.

Tại Huyện Di Linh, chư tăng Bố tát tại chùa Linh Thắng, chư ni tại chùa Pháp Hoa, huyện Đức Trọng tại Hương Nghiêm tịnh viện và đạo tràng Long Châu, huyện Đơn Dương Bố tát tại Tổ đình Giác Nguyên. Riêng ba huyện khu vực phía Nam: Đạ Hoai, Đạ Tẻh và Cát Tiên Bố tát, kiết giới tại chùa Phước Huệ thành phố Bảo Lộc.

Trước đó, Chư tôn đức tăng, ni hành giả an cư tại các trường hạ TP Bảo Lộc và huyện Đơn Dương cũng đã lần lược tổ chức tác Pháp giải Hạ, Tự tứ, trai tăng cúng dường, cầu siêu, trai đàn chẩn tế âm linh cô hồn, văn nghệ vu lan mùa hiếu hạnh, nguyện cầu đất nước thái bình, Phật pháp trường tồn, vạn dân an cư lạc nghiệp.

Riêng hệ phái khất sĩ,  sáng ngày 12/7/Quí Mão, trong ánh nắng ban mai, thanh bình của Tp Hoa ĐàLạt, , dưới sự chứng minh của HT. Thích Giác Cảnh, UV. HĐTS – Phó trưởng Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Lâm Đồng  đã tổ chức buổi trì bình khất thực quanh 1 số tuyến đường trong thành phố ĐàLạt,  tái hiện lại hình ảnh truyền thống của Tăng đoàn, những ngày Đức Thế Tôn còn tại thế, cách đây trên hai ngàn năm trăm năm .

 Hình ảnh những vị khất sĩ đầu ‘đội trời’ chân ‘đạp đất’ bước đi những bước khoan thai, thảnh thơi trong chánh niệm là biểu trưng cho sự thực hành hạnh xả bỏ bản ngã, thể hiện tấm lòng từ bi bình đẳng hướng đến mọi người. Thân tâm thanh tịnh của các vị hành giả được tăng trưởng năng lượng và phước báu, qua đó đồng hồi hướng công đức tới toàn thể đại chúng cúng dường Tăng đoàn hành khất.

Hàng trăm Phật tử đã thành kính, trang nghiêm, xúc động xếp thành hai hàng, đứng hai bên đường để cung đón và cúng dường phẩm vật khi Tăng đoàn khất sĩ đi qua … Sau một tiếng đồng hồ trì bình khất thực, đoàn đã quay về TX Ngọc Thiền , buổi trưa cùng ngày làm lễ tác pháp giải hạ, tự tứ vu lan thắng hội.

Được biết, toàn tỉnh Lâm Đồng có trên 1.000 hành giả an cư kiết hạ, đây là cơ hội cho chư Tăng Ni củng cố nội lực, tăng trưởng công đức giới hạnh, đạo niệm kiên cố, giới châu trọn vẹn trên tinh thần lục hòa cộng trụ.

Ngày thọ tuế

Tự tứ là một pháp hành trong đạo Phật dành cho chư Tăng Ni xuất gia và truyền thống này được duy trì từ thời Đức Phật còn tại thế, được thực hiện định kỳ theo luật mỗi năm một lần vào cuối mùa An cư kiết hạ. Theo đó, khi ba tháng An cư tu tập hoàn mãn, chư đệ tử xuất gia của Phật tập trung tại một giới trường để cùng nhau làm lễ Tự tứ.

Tự tứ nghĩa là thỉnh cầu người khác chỉ lỗi của mình, để cho mình biết mà sám hối sạch lỗi lầm, trả lại sự thanh tịnh vốn có cho tâm. Với tinh thần cầu tiến, mỗi hành giả khẩn thiết thỉnh cầu chư tôn đức và toàn thể đại chúng, qua ba phương diện thấy, nghe và nghi, hoan hỷ chỉ bảo cho mình biết những sơ sót, sai lầm, tội lỗi đã phạm mà bản thân không tự biết để thành khẩn sám hối.

Sau khi Tự tứ xong, chư hành giả hoàn toàn thanh tịnh, sạch lỗi lầm và được tính thêm một tuổi đạo. Đây là một ngày đặc biệt, đáng nhớ cho mỗi người đệ tử xuất gia. Vì lẽ đó, ngày Tự tứ còn gọi là ngày thọ tuế, ngày sinh nhật trong Đạo.

Toàn cảnh lễ tác pháp giải hạ tại chùa Linh Sơn TP ĐàLạt do PV. Hạnh Định thực hiện

Lễ tác pháp giải hạ – cúng dường trai tăng tại chùa Phước Huệ TP Bảo Lộc do PV. Đồng Hùng thực hiện

Toàn cảnh lễ tác pháp giải hạ tại Tổ đình Giác Nguyên huyện Đơn Dương

Hình ảnh chư tôn đức hệ phái khất sĩ trì bình khất thực tại TP ĐàLạt

Tin : Linh Toàn – ảnh : Hạnh Định – Đồng Hùng – Phương Hậu