Chùa Linh Phước TP ĐàLạt, cúng dường trường hạ 6 tỉnh Miền Trung.

155

Tiếp tục chuyến công tác Phật sự cúng dường trường hạ, nhân mùa An cư Kiết hạ PL. 2566 – DL. 2022, từ ngày 04/07 đến ngày 07/07/2022, dưới sự hướng dẫn của hòa thượng Thích Tâm Vị,  đạo tràng Phật tử Chùa Linh Phước (TP ĐàLạt), đã thành tâm tổ chức chuyến hành hương về nguồn, cúng dường trường hạ một số tỉnh Miền Trung .

Theo kế hoạch, Đạo tràng đã đến các trường hạ :  Chùa tỉnh Hội Pháp Hóa, chùa Tịnh Nghiêm (tỉnh Quảng Ngãi), Chùa Sùng Ân, Tổ đình Diệu Ấn ( tỉnh Ninh Thuận), Tu viện Nguyên Thiều, chùa Thập Tháp ( tỉnh Bình Định), chùa Bảo Lâm ( tỉnh Phú Yên),  Chùa Long Sơn, Ni viện Diệu Quang ( tỉnh Khánh Hòa), Chùa Giác Nguyên – Đơn Dương, Lâm Đồng.

Tại các trú xứ nơi đoàn đến, sau khi đảnh lễ Tam Bảo, vấn an sức khỏe chư tôn đức ,  đạo tràng chùa Linh phước đã thành tâm cúng dường tịnh tài, tịnh vật cho hơn 1.000 hành giả an cư, nguyện cầu đạo pháp xương minh, thế giới hòa bình, chúng sanh an lạc.

 Cũng trong chuyến công tác Phật sự này, đoàn đã về chùa Long Bửu đảnh lễ tháp Tổ sư, thăm công trình đang xây dựng ngôi Tam Bảo chùa Minh Đức tại Tp. Quảng Ngãi.

Được biết, trước đó đạo tràng cũng đã đến cúng dường một số  trường hạ tại thành phố Đà Lạt. Tổng kết mùa hạ năm nay, đạo tràng chùa Linh Phước đã đến 6 tỉnh Miền Trung và cúng dường 22 trường hạ trong niềm thành kính, hoan hỷ vô biên của người con Phật .

Cúng dường trường hạ đã trở thành nét đẹp truyền thống văn hóa tâm linh, cao đẹp của người Phật tử tại gia với ý thức, trách nhiệm luôn hộ trì Tam Bảo, ngoại hộ cho Chư hành giả an cư, tu tập trong ba tháng Hạ trường, thúc liễm thân tâm, trao dồi giới đức… Đây cũng là cơ hội cho hàng Phật tử kết nối, gieo duyên gần gủi với Tam Bảo để tạo phước lạc nhơn thiên, tu nhơn học Phật trong hiện tại và mai sau.

Đang tháp tùng, hướng dẫn đoàn hành hương, cúng dường trường hạ, ĐĐ. Thích Hạnh Định, ban TTTT Phật giáo tỉnh Lâm Đồng đưa tin :