Chùm ảnh : BTS PG Lâm Đồng và các phái đoàn viếng lễ tang HT. Thích Minh Bá

438

Đại lão Hòa thượng đã đến rồi đi trong chơn lý khứ lai tự tại, nhưng âm dung và đức độ của Ngài thì vẫn còn in đậm trong ký ức của hàng đệ tử chúng con .

Phái đoàn BTS GHPGVN tỉnh Lâm Đồng do HT. Thích Thanh Tân ( UV HĐTS- Trưởng BTS GHPGVN tỉnh Lâm Đồng- Trưởng Ban tổ chức tang lễ ) làm trưởng đoàn, đảnh lễ giác linh Đại lão Hòa thượng tân viên tịch .

Bầu trời Cao Nguyên, còn đó dấu chân vân du của cố Đại lão Hòa thượng, Ngài đi đến đâu thì đạo mầu được được hoa kết trái đến đó .  Hòa thượng là thuyền từ bát nhã độ người qua bao trùng dương của biển khổ luân hồi, sự hiện hữu của chân lý “ tùy duyên hóa độ” mà suốt cuộc đời Đại lão hòa thượng đã xã thân, để rồi hôm nay thì bồ đề đã mãn nguyện … “ Miền cực lạc hoa khai kiến Phật, gương đạo hạnh, tỏa ngát muôn phương, Đức Trọng huyện, mây giăng buồn ảm đạm, Thanh Lương tự, Thầy về chốn chơn thường…”

Ban biên tập trang tin, xin thành kính gởi đến Chư Tôn Đức, Quí độc giả  chùm ảnh  phái đoàn BTS GHPGVN tỉnh Lâm Đồng , quí cơ quan ban nghành đoàn thể, Tăng, Ni Phật tử BTS các huyện, TP, các tự viện và đạo tràng Phật tử trong và ngoài tỉnh về thấp hương, đảnh lễ Giác Linh Đại lão Hòa thượng thượng Minh hạ Bá.

Chùm ảnh do PV . Chí Thiện thực hiện tại Giác Linh Đường chùa Thanh Lương huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng, nơi đang tôn trí kim quan của Đại lão Hòa thượng tân viên tịch .