Đà Lạt : Lễ húy nhật lần thứ 17, sư Trưởng TN Từ Hương viện chủ chùa sư nữ Linh Phong

538

Sáng ngày 3/10/Quý Mão, môn đồ pháp quyến đã thành kính làm lễ tưởng nệm lần thứ 17, Sư trưởng Thích nữ Từ Hương, nguyên Phó BTS, Phó ban Hoằng pháp, Trưởng ban từ thiện, Trưởng Ni bộ GHPGVN tỉnh Lâm Đồng, viện chủ Tổ Đình Linh Phong TP Đà Lạt.

Sư trưởng Thích Nữ Từ Hương, pháp danh Tâm Hồng, hiệu Diệu Hoà, sinh 1916 tại làng Tây Giang, phủ Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam. Ngày 8 tháng 1 năm1931, được sự đồng ý của song thân, cho phép Sư trưởng thế phát xuất gia, thọ giới tại chùa Phổ Thiên và hằng ngày tu học tại Phật Học Viện tỉnh nhà . Một năm sau, Sư trưởng được gửi ra Ni trường Diệu Đức- Huế để tiếp tục tu học .

Cuối năm 1943, khi vào Phan thiết gặp Sư trưởng Diệu Ấn  tha thiết mời Sư trưởng vào Phan Rang cùng chung lo Phật sư. Đầu năm 1946, Phật tử tại Phan Rang mời Sư trưởng cất một ngôi chùa Sư nữ tại đây,  ngày đặt đá khai sơn Sư trưởng đặt hiệu chùa là Diệu Nghiêm rồi giao lại cho Ban đại diện tỉnh hội Phan Rang đứng ra xây cất.

Tháng 6 năm 1946; Sư trưởng rời vùng đất ở Phan Rang, đặt bước chân lên vùng đất hiền hoà, thuộc miền Hoàng Triều Cương Thổ. Phật sự ban đầu là ngôi niệm Phật Đường đơn sơ của Hòa thượng Thích Bích Nguyên xây cất vào năm 1944 tại trại hầm – Đa Lợi. Đầu tiên Sư trưởng xin giấy phép khai hoang đất, vẽ họa đồ chùa và bắt đầu kiến tạo, Năm 1947 Sư trưởng đại trùng tu cổng Tam Quan và các bậc thang cấp, năm 1949 xây cất nhà khách và tôn tạo pho tượng Phật A Di Đà cao 1,8m . Năm 1951  đúc Đại Hồng Chung, năm 1954 Niệm Phật Đường bị gió lốc mái nên Sư trưởng tạm lợp lại để phụng thờ, năm 1955  tôn tạo hai pho tượng Đức Quán Thế Âm và Đức Đại Thế Chí bằng đồng và ba chuông gia trì, năm 1956 xây cất nhà Thiền đối diện với nhà khách và nhà thờ Âm Linh cô hồn, Chiến sĩ . Năm 1959 Niệm Phật Đường hoàn toàn hư nát Sư trưởng làm đơn xin cất, vẽ họa đồ tiếp tục khai núi phá rừng, lập vườn rộng bao quanh chùa, sáng lập ngôi  Linh Phong Ni Tự hùng vĩ cho đến ngày hôm nay. Suốt 16 năm ròng rã, ngày lại qua ngày dốc tâm dồn lực kiên định quyết sớm hoàn thành ngôi chùa. Đến năm 1962 ngôi Chùa được hoàn thành viên mãn trong niềm vui sướng của Phật tử. Đây là ngôi chùa thứ ba được thành lập sau chùa Linh Quang, chùa Linh Sơn và cũng là ngôi chùa Ni đầu tiên của thành phố Đà Lạt.

Ngoài nguyện vọng thuần túy thiệu long Tam Bảo, Sư trưởng còn đảm nhiệm các chức vụ thuộc Hoằng Pháp, Xã Hội của Giáo Hội: Năm 1951- 1954 Sư trưởng đảm nhiệm các chức vụ, phó Ban Trị sự,  Phó Ban Hoằng Pháp Tỉnh Hội Lâm Đồng. Năm 1955- 1956, Trưởng Ban Từ Thiện Tỉnh Hội Lâm Đồng. Năm 1957 Ni Bộ Miền Trung thành lập Sư trưởng được cung thỉnh làm Giáo Trưởng Ni Bộ Tuyên Đức . Năm 1958 xây dựng Ký Nhi Viện Nhị Trưng. Năm 1972 xây cất Ký Nhi Viện Huệ Viên trong vườn chùa để giúp đỡ con em nghèo trong xóm. Ngoài ra Sư trưởng còn thành lập Ban Từ Thiện chùa để giúp đỡ thuốc men, gạo muối cho đồng bào trong những ngày lễ lớn. Từ Năm 1994-1999- 2003 Sư trưởng được cung thỉnh làm đàn chủ và làm Hòa thượng Đường Đầu các Đại Giới Đàn tại Linh Phong Ni Tự.

Sư trưởng đã thâu thần thị tịch vào lúc 10 giờ 15 phút ngày 24 tháng 11 năm 2006 ( nhằm ngày mùng 04 tháng 10 năm Bính Tuất),  trụ thế 90 năm 70 hạ lạp. Để lại cho Ni Bộ Tỉnh Lâm Đồng và Ni chúng Linh Phong một niềm kính tiếc không nguôi. Bảo tháp của Sư trưởng hiện đang được tôn trí tại chùa sư nữ Linh Phong TP Đà Lạt.

Linh Toàn , Minh Ngọc