ĐàLạt : Chư tăng Bố tát,Thính giới tại chùa Linh Sơn

187

Sáng nay, 29/05/2022( nhằm ngày 29/04/Nhâm Dần), chư tôn giáo phẩm chứng minh,chư tôn đức tăng  đã vân tập về chùa Linh Sơn thính giới kỳ bố-tát đầu tiên trong mùa An cư kiết hạ PL.2566 – DL. 2022

Sau khi đảnh lễ chư Tổ tại Tổ đường, chư tôn đức đã trang nghiêm tại chánh điện Linh Sơn cổ tự ,lễ Phật, nghe trùng tuyên lược giới Tỳ-kheo và Bồ-tát.

HT.Thích Chơn Quang, Chứng minh BTS Phật giáo TP.Đà Lạt đương vi Tuyên luật sư trùng tuyên giới luật, gần 100 chư hành giả tỳ kheo trên địa bàn TP Đà Lạt, Đam Rông, Lâm Hà thanh tịnh thính giới.

Bố-tát định kỳ là một trong những sinh hoạt đặc thù của Tăng đoàn, bắt nguồn từ thời Đức Phật còn tại thế, để chư Tăng cùng nghe lại giới pháp đã thọ, cùng nhắc nhở nhau về giới luật của người xuất gia, nhằm trưởng dưỡng đạo tâm thanh tịnh,  duy trì các pháp thiện lành, trang nghiêm Tăng đoàn.

Ngài Phật Âm trong Luận thư nói rằng: “giới luật là thọ mạng của Phật pháp, giới luật còn thì Phật pháp còn, giới luật diệt thì Phật pháp cũng diệt (Tỳ ni tạng trụ, Phật pháp diệc trụ).

Trong Tạng luật Đại phẩm 1, chương Trọng yếu khẳng định: “Cho đến khi kinh và vi diệu pháp bị quên lãng mà giới luật chưa bị tiêu hoại thì giáo pháp vẫn còn tồn tại”.

Kinh Di giáo cũng dạy: “Này các Tỳ-kheo sau khi Như Lai diệt độ, các thầy phải trân trọng tôn kính tịnh giới, như người mù mà được mắt sáng, nghèo mà được ngọc quý. Phải biết tịnh giới là đức thầy cao cả của các thầy. Nếu ta ở đời thì cũng không khác gì tịnh giới ấy”

Mục đích chính của việc hành sự bố-tát định kỳ nửa tháng là duy trì sinh mệnh tồn tại của Tăng đoàn theo tinh thần hoà hợp và thanh tịnh.

Trân trọng kính gởi đến chư tôn đức và bạn đọc toàn cảnh hình ảnh chư tăng bố tát tại chùa Linh Sơn Tp Đà Lạt .