ĐàLạt: Lễ nhập kim quan NT. Thích Nữ Huệ Trang trú trì chùa Thiền Lâm

301

Ban biên tập : Đang có mặt tại Giác Linh đường, ĐĐ. Thích Hạnh Định, Ban Thông tin truyền Thông Phật giáo tỉnh Lâm Đồng, đưa tin

Sáng hôm nay, ngày mùng 9 tháng 03 năm Nhâm Dần (nhằm ngày 9/4/2022),Ban Trị sự GHPGVN Tp. Đà Lạt và môn đồ pháp quyến trang nghiêm cung thỉnh nhục thân  tân viên tịch, cố Ni trưởng Thích Nữ Huệ Trang, trú trì chùa Thiền Lâm TP ĐàLạt ,  nhập kim quan.

Quang lâm chứng minh buổi lễ có Hòa thượng Thích Chơn Quang, Hòa thượng Thích Minh An, Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN TP.Đà Lạt; Thượng tọa Thích Vạn Trí – Trưởng Ban Trị sự GHPGVN Tp. Đà Lạt, Trưởng Ban tổ chức Lễ Tang, Ni trưởng Thích Nữ Như Tịnh – chứng minh Phân ban Ni giới Phật giáo tỉnh Lâm Đồng, Ni Trưởng Thích Nữ Như Phú –  Phó BTS GHPGVN tỉnh Lâm Đồng, Trưởng Phân ban Ni giới Phật giáo tỉnh Lâm Đồng; Cùng Chư Tôn Đức Tăng, Ni và đông đảo phật tử tại thành phố Đà Lạt tham dự cầu nguyện.

Trước Phật tiền Chư Tôn Đức đã niêm hương cầu nguyện, đồng trì tụng Pháp bảo Tôn kinh, cung thỉnh nhị vị Hòa thượng chứng minh sái tịnh kim quan.  Trong tiếng niệm Phật trang nghiêm, thanh tịnh và chuông trống Bát Nhã liên hồi, môn đồ pháp quyến đã cung thỉnh nhục thân Ni trưởng rời thiền thất đến Giác linh đường, nơi tôn trí kim quan để làm lễ nhập quan.

Được biết, do niên cao lạp trưởng, Ni trưởng Thích Nữ Huệ Trang, Nguyên ủy viên Ban Trị Sự, chứng minh Phân ban Ni giới, phó Trưởng ban từ thiện Phật giáo tỉnh Lâm Đồng, trụ trì chùa Thiền Lâm TP ĐàLạt đã thuận thế vô thường viên tịch vào lúc 9 giờ 30 ngày mùng 8/03/Nhâm Dần (nhằm ngày 08/04/2022); trụ thế 85 năm , 45 Hạ lạp.

Tang lễ của Ni trưởng diễn ra từ ngày 9 đến 12/3/Nhâm Dần (nhằm ngày 9-12/04/2022), kim quan được tôn trí tại chùa Thiền Lâm, Làng Thái Phiên, phường 12 Tp. Đà Lạt. Lễ truy điệu diễn ra lúc 08 giờ ngày 12/03/Nhâm Dần, sau đó phụng tống kim quan nhập bảo tháp tại khuôn viên chùa.

Hạnh Định