Danh sách ủng hộ quỹ phòng chống dịch covid.19

239

Tính đến ngày 27/6/2021, BTSPG tỉnh Lâm Đồng đã nhận được 649.000.000 Đồng  của chư tôn đức, quí Phật tử phát tâm ủng hộ phòng chống dịch covid.19 .

 1. Ban Trị sự GHPGVN huyện Đức Trọng  : 500.000.000 Đồng ( NT. Thích Nữ Thông Hoàn – Đạo tràng Long Châu – Đức Trọng)
 2. Ban Từ Thiện Phật giáo tỉnh Lâm Đồng : 20.000.000 Đồng
 3. Ban Trị sự GHPGVN TP Bảo Lộc :           20.000.000 Đồng
 4. Ban Trị sự GHPGVN huyện Di Linh : 20.000.000 Đồng
 5. Trần Thị Huệ -PD: Mãn Từ Anh – 22/6 Hùng Vương ĐL : 5.000.000 Đồng
 6. Lê Thị Mai _ PD: Tín Hương – 01 Phan Đình Phùng ĐL : 5.000.000 Đồng
 7. Nguyễn Thị Mỹ Nữ _ PD: Niệm Ân Phúc _ Nguyễn công Trứ ĐL : 2.000.000 Đồng
 8. HT. Thích Viên Thanh : 5.000.000 Đồng
 9. TV. Trúc Lâm ĐàLạt : 22.000.000 Đồng
 10. ĐĐ. Thích Đồng Thanh – Chùa Linh Thứu ĐL : 5.000.000 Đồng
 11. TT. Thích Từ Nhơn _ H. Đơn Dương : 3.000.000 Đồng
 12. SC. Hiển Pháp – Đức Trọng : 500.000 Đồng
 13. SC. Tịnh Lạc – Đức Trọng : 200.000 Đồng
 14. SC. Tâm Niệm _ Đức Trọng : 300.000 Đồng
 15. ĐĐ. Thích Nguyên Tánh – chùa Lâm Tỳ Ni ĐàLạt : 5.000.000 Đồng
 16. Chùa Linh Phước TP ĐàLạt : 20.000.00 Đồng
 17. SC. Tịnh Lạc _ Thôn Thiện Chí Đức Trọng ( Đợt 2) : 500.000 Đồng
 18. chùa Từ Thuyền TP ĐàLạt : 3.000.000 Đồng
 19. quí sư cô TV. Trúc Lâm ĐàLạt : 2.500.000 Đồng
 20. BTSPG huyện Đạ Hoai : 10.000.000 Đồng

Tổng cộng đến ngày 27/6/2021 là : 649.000.000 Đồng