Đơn Dương : chùm ảnh Vu Lan mùa hiếu hạnh

373

Sau 3 tháng an cư, thúc liễm thân tâm, trao dồi giới đức, sáng ngày 12/7/Nhâm Dần, chư tôn đức Tăng, Ni huyện Đơn Dương đã vân tập về Tổ đình Sắc Tứ Giác Nguyên tự tác pháp giải hạ . Cũng nhân dịp này, đạo Tràng phật tử đã thiết lễ Vu Lan Báo Hiếu, cúng dương trai tăng . Xin trân trọng gởi đến Chư Tôn Đức và bạn đọc quan tâm, chùm ảnh buổi lễ do ĐĐ. Thích Phương Hậu thực hiện .