Đức Trọng : Lễ nhập kim quan Đại lão Hòa thượng Thích Minh Bá

467

Chiều 7-3, Ban Lễ tang, môn đồ pháp quyến đã cung  thỉnh nhục thân Đại lão Hòa thượng Thích Minh Bá nhập kim quan, an vị tại Giác linh đường chùa Thanh Lương huyện Đức Trọng.

chứng minh, hộ niệm có chư tôn đức Ban Chứng minh,Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Lâm Đồng; BTS Phật giáo huyện Đức Trọng; Ban Tổ chức lễ tang, môn phong pháp quyến, Tăng Ni trụ trì các cơ sở tự viện và Phật tử các giới tham dự.

Trong tiếng hộ niệm của chư tôn thiền đức tăng ni, đạo tràng Phật tử, ban kinh sư và môn đồ pháp quyến đã cung thỉnh nhục thân Đại lão Hòa thượng từ hậu liêu đến Giác linh đường nhập kim quan trong niềm kính thương bậc tòng lâm thạch trụ của Phật giáo tỉnh nhà.

Sau lễ nhập kim quan, môn đồ pháp quyến đã thành tâm tác pháp cung an chức sự,  khai kinh bạch Phật, thỉnh Giác linh và thọ tang.

Như tin chúng tôi đã đưa, , do niên cao lạp trưởng, Đại lão Hòa thượng Thích Minh Bá, Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Lâm Đồng, viện chủ chùa Thanh Lương huyện Đức Trọng tỉnh Lâm Đồng đã viên tịch vào lúc 17 giờ 30, ngày 6-3-2023 (nhằm 15-2-Quý Mão) tại Bổn tự; trụ thế 91 năm, 57 hạ lạp.

Lễ nhập kim quan vào lúc 14 giờ 30, ngày 7-3-2023 (16-2-Quý Mão). Kim quan được tôn trí tại chùa Thanh Lương.

Lễ viếng bắt đầu lúc 16 giờ, ngày 7-3-2023 (16-2-Quý Mão). Lễ truy niệm được cử hành vào lúc 7 giờ ngày 10-3-2023 (19-2-Quý Mão). Sau đó, phụng tống kim quan nhập bảo tháp .

Linh Toàn _ Hạnh Định