Hội nghị Tuyên truyền Luật Tín ngưỡng, Tôn giáo năm 2020

292
(LĐ online) – Sáng ngày 9/7, tại thành phố Bảo Lộc, Ban Tôn giáo, Sở Nội vụ Lâm Đồng đã tổ chức Hội nghị tuyên truyền Luật Tín ngưỡng, Tôn giáo cho chức sắc chức việc, nhà tu hành các Tôn giáo năm 2020. Tham dự hội nghị có khoảng 150 đại biểu là các chức sắc, chức việc các Tôn giáo đến từ 12 huyện, thành trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.
 Các chức sắc, chức việc tham dự hội nghị
Các chức sắc, chức việc tham dự hội nghị
Hội nghị đã tập trung giới thiệu, quán triệt một số nội dung của Luật Tín ngưỡng, tôn giáo; Nghị định 162/2017/NĐ-CP ngày 30/12/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Tín ngưỡng, tôn giáo; Quyết định 199/QĐ-BNV của Bộ nội vụ và các văn bản có liên quan; giải đáp một số ý kiến của các chức sức, chức việc… Hội nghị nhằm giúp cho chức sắc, chức việc tăng cường nhận thức, các quy định của pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo; chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nhất là việc chấp hành Luật tín ngưỡng, tôn giáo, Nghị định 162/2017/NĐ-CP vào các hoạt động tôn giáo; thực hiện tốt nghĩa vụ công dân, đường hướng hành đạo tuân thủ các quy định của pháp luật và thực hiện theo phương châm “Sống tốt đời, đẹp đạo”. Qua đó, khuyến khích, động viên các chức sắc, chức việc, nhà tu hành tích cực tham gia hoạt động từ thiện, nhân đạo; các phong trào thi đua yêu nước và có nhiều đóng góp cho sự phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh, góp phần giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương. Thông qua hội nghị, chức sắc, chức việc cũng được nắm bắt về các hoạt động tôn giáo, tình hình an ninh trật tự liên quan đến tín ngưỡng tôn giáo trên địa bàn; nắm bắt các nội dung về tín ngưỡng tôn giáo để áp dụng vào thực tiễn như công tác thông báo các cuộc lễ, tổ chức các cuộc lễ ngoài cơ sở tôn giáo, kế hoạch sử dụng đất…; chấp hành nghiêm túc cũng như tuyên truyền vận động bà con tín đồ chấp hành tốt các quy định của pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo, chủ động thực hiện các thủ tục hành chính liên quan trong trong quá trình hoạt động tôn giáo theo quy định.
NGUYỄN HOÀN ( theo báo LĐ)