HT.Thích Thiện Tâm, Phó CT HĐTS – thuyết giảng chủ đề: “Đức Phật – Bậc đã giác ngộ chân lý”.

250

Mời quý vị cùng nghe pháp thoại của HT.Thích Thiện Tâm, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Phó Trưởng ban Trị sự kiêm Trưởng ban Phật giáo Quốc tế GHPGVN TP.HCM thuyết giảng, từ quan điểm của Phật giáo Nguyên thủy, qua chủ đề: “Đức Phật – Bậc đã giác ngộ chân lý”.