Tiền Giang: Đình chỉ trụ trì chùa Hưng Thiền trong 6 tháng

394
GNO – Ban Trị sự (BTS) GHPGVN tỉnh Tiền Giang vừa có Quyết định số 010/QĐ-BTS do HT.Thích Huệ Minh, Trưởng BTS GHPGVN tỉnh Tiền Giang thay mặt Ban Thường trực BTS ấn ký ngày 31-7-2020 chính thức đình chỉ chức vụ trụ trì chùa Hưng Thiền, xã Song Bình, huyện Chợ Gạo (Tiền Giang).
Theo đó, quyết định đình chỉ chức vụ trụ trì đối với Sư cô Thích nữ Minh Thường, thế danh Trần Thị Vân, sinh năm 1958, thường trú tại xã Song Bình, huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang, trong thời gian 6 tháng.
Giao BTS GHPGVN huyện Chợ Gạo thu hồi và quản lý khuôn dấu, Giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu, quyền sử dụng đất, quyết định bổ nhiệm trụ trì chùa Hưng Thiền.
BTS GHPGVN huyện Chợ Gạo, Phân ban Ni giới Phật giáo tỉnh Tiền Giang chịu trách nhiệm giám sát, giáo dục và theo dõi sự ăn năn, sám hối đối với Sư cô Thích nữ Minh Thường.
Chánh Thư ký, Chánh Văn phòng BTS GHPGVN tỉnh Tiền Giang, BTS GHPGVN huyện Chợ Gạo, Phân ban Ni giới Phật giáo tỉnh Tiền Giang và Sư cô Thích nữ Minh Thường, chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.
Quyết định có hiệu lực kể từ ngày từ 31-7-2020.
HDA.JPG
Quyết định của Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Tiền Giang
Ph.V