Infographic: Lâm Đồng tiếp tục thực hiện đợt cao điểm phòng chống dịch Covid-19

470
Lâm Đồng tiếp tục thực hiện đợt cao điểm phòng chống dịch Covid-19

Từ ngày 16/4/2020 đến hết ngày 22/4/2020

 

Nguồn: Công văn số 3017/UBND-VX3 của UBND tỉnh Lâm Đồng ngày 16/4/2020 về việc tiếp tục thực hiện đợt cao điểm phòng, chống dịch Covid-19. 
Đồ họa: HOÀNG ANH – Nội dung: ĐÔNG ANH ( báo Lâm Đồng )