Kết luận của Chủ tịch Tỉnh Lâm Đồng tại cuộc họp phòng chống dịch Covid 19

215

Thông báo kết luận của Chủ tịch UBND Tỉnh – Trưởng ban chỉ đạo tại cuộc họp Ban chỉ đạo phòng, chống dịch viêm đường hô hấp cấp do Covid 19

Zalo
Zalo
Zalo