Lâm Đồng: BTS GHPGVN tỉnh họp Tổng kết Phật sự cuối năm 2019

239