Lâm Đồng : Hơn 1.000 Chư Tăng – Ni tác pháp an cư

372

Sáng ngày 18/04/ Nhâm Dần , Chư tôn Thiền đức Tăng tại các trú xứ trên địa bàn Tp.Đà Lạt và huyện Lâm Hà đã vân tập về chùa Linh Sơn (Tp.Đà Lạt) tác pháp an cư.

Trước đó, HT.Thích Chơn Quang, HT. Thích Minh An,hàng giáo phẩm chứng minh BTS GHPGVN TP ĐàLạt, HT. Thích Viên Thanh, phó BTS Phật giáo tỉnh LĐ, ĐĐ. Thích Đồng Thanh, Phó BTS GHPGVN Tp ĐàLạt, đã quang lâm về Tổ đình Linh Quang lễ Phật, lễ Tổ.

Tại Đại hùng bảo điện chùa Linh Sơn ( Tp ĐàLạt), sau lễ tác bạch an cư, niêm hương bạch Phật, 161vị  chư tôn đức tăng là hành giả an cư ( trong đó : ĐàLạt 122 TK, 24 sa di, huyện Lâm Hà 12 TK, huyện Đam Rông : 03 TK, ) đã lần lược đối thú an cư .

Cũng nhân dịp này, HT. Trưởng Ban Trị Sự  kiêm Trưởng ban Tăng sự GHPGVN tỉnh Lâm Đồng, đã chia sẻ về ý nghĩa của việc an cư và nhắc nhở chư tăng trẻ, tân tỳ kheo, cửu tuần kiết hạ , cố gắng tinh tấn tu tập, nghiêm trì giới luật, giữ gìn giới pháp, trao dồi giới đức, oai nghi tế hạnh, tấn tu đạo nghiệp, bố tát, tụng giới, hạn chế đi ra bên ngoài, trừ việc tăng sai…

HT. Trưởng Ban Trị Sự PG tỉnh, Thích Thanh Tân , nhấn mạnh “ truyền thống an cư kiết hạ được duy trì, thì mạng mạch Tăng già  mới được trường lưu, đạo pháp hưng thịnh . Ngược lại, truyền thống an cư này mà mất đi, thì mạng mạch Tăng gìa chỉ còn lại cái vỏ hình thức  . Thời gian Kiết hạ là cơ hội để chư Tăng, Ni, hành giả an cư tập trung củng cố nội lực, tăng trưởng công đức, hành trì Giới, Định, Tuệ, thực hành trọn vẹn tinh thần lục hòa cộng trụ.

 Được biết, do đặc thù công tác Phật sự của các trụ xứ nên Chư tôn đức Tăng, Ni chỉ tùng hạ, mỗi tháng hai kỳ, chư Tăng Bố tát, tụng giới tại chùa Linh Sơn và chư Ni tại chùa Linh Phong, Phước Huệ  (Tp.Đà Lạt).

Cũng trong buổi sáng hôm nay, tại TP Bảo Lộc, 145 chư tôn đức Tăng là hành giả an cư ở 6 huyện phía Nam (  Bảo Lộc, Di Linh, Cát Tiên, Đạ Tẻh, Bảo Lâm, Đạ Hoai) đã vân tập về chùa Phước Huệ , tác pháp an cư, chư Ni kiết giới tại chùa Pháp Hoa ( huyện Di Linh), dưới sự chứng minh của HT. Thích Thái thuận, CM BTSPG tỉnh Lâm Đồng .

Tại huyện Đức Trọng : Sáng ngày 16 /5/2022 (nhằm ngày 16 – 4 – Nhâm Dần,) Chư tôn đức BTS Phật giáo huyện cũng đã làm lễ tác pháp an cư tại trú xứ  Tổ Đình Hương Nghiêm, ( Phú An,Phú Hội,).

Quang lâm Lễ tác pháp với sự chứng minh của HT Thích Toại Châu, HT.Thích Minh Chiếu,HT Thích An Túc,CM BTSGHPGVN huyện Đức Trọng.  HT . Thích Thanh Thế, trú trì Chùa Thánh Đức, HT.Thích Viên Thắng, trú trì Hương Yên Tịnh Xứ, TT. Thích Nguyên Tâm, Trưởng BTS-GHPGVN huyện Đức Trọng cùng chư tôn đức thường trực BTS và 200 hành giả an cư .

Sau khi niệm hương, đảnh lễ chư Phật, liệt vị Tổ Sư, tại giới trường chư Tăng cử hành nghi thức tác pháp yết ma và tuyên bố giới vức bên trong và ngoài giới trường.

Năm nay huyện có 2 điểm an cư, Tổ Đình Hương Nghiêm do HT . Thích Toại Châu trú trì, làm thiền chủ là điểm an cư chính của huyện . Đạo Tràng Long Châu, (Phú An,Phú Hội) là điểm an cư của Ni giới; có 296 hành giả an cư. Chứng minh có Ni trưởng Thích nữ Thông Hoàng, trú trì đạo tràng Long Châu, Chủ hương, Ni sư Thích Nữ Huệ Phúc, phó BTS huyện kim đặc trách ni giới huyện,

Trong buổi lễ HT.Thích Toại Châu đã có đôi lời giáo giới đến chư hành giả an cư. Hòa thượng nhắc nhở, Tổ Đinh Hương Nghiêm có truyền thống an cư từ lâu, vì vậy trong ba tháng chư hành giả phải tinh tấn tu, hạn chế đi ra ngoài, phải chuyên tu theo lời Phật dạy.“Người giữ đúng giới luật, đạo lực mới phát triển. Muốn như vậy, phải tuân thủ sinh hoạt của đại chúng trong mùa hạ, tức là không bỏ quả đường, không bỏ thời khóa công phu và tham thiền….

Tại huyện Đơn Dương, chư Tăng tác pháp An cư và Bố tát tại chùa Giác Nguyên (chư Tăng), chùa Giác Hoàng (chư Ni) .

Trước đó, vào chiều ngày 16/04/nhâm Dần, Chư tôn đức Ni tại Tp.Đà Lạt đã vân tập về các chùa Sư Nữ Linh Phong và chùa Phước Huệ tác pháp an cư.

Được biết, toàn tỉnh Lâm Đồng có trên 1.000  hành giả đã vân tập về các trú xứ tác pháp an cư . Mùa an cư kiết hạ là thời gian, là cơ hội cho chư Tăng Ni, hành giả an cư, củng cố nội lực, tăng trưởng công đức giới hạnh, đạo niệm kiên cố, giới châu trọn vẹn trên tinh thần lục hòa cộng trụ” .

Toàn cảnh lễ tác pháp an cư tại TP ĐàLạt, TP Bảo Lộc do nhóm PV. Linh Toàn – Hạnh Định, Đồng Hùng thực hiện.

Chư Tôn đức chứng minh lễ Tổ tại Tổ Đình Linh Quang

Toàn cảnh lễ tác pháp tại Tổ đường Linh Sơn TP ĐàLạt

TP Bảo Lộc : Lễ tác pháp an cư tại chùa Phước Huệ do PV. Đồng Hùng thực hiện

Lễ tác pháp an cư tại huyện Đức Trọng do ĐĐ. Thích Nhuận Tưởng thực hiện

Chùm ảnh Chư Tăng- Ni  an cư tại huyện Đơn Dương do ĐĐ. Thích Phương Hậu thực hiện gởi về