Đại lão HT. Thích Tánh Hải tân viên tịch

157

Dưới sự chủ trì của TT. Thích Thanh Tân, UV. HĐTS, Phó trưởng Ban TT BTS GHPGVN tỉnh Lâm Đồng. Vào lúc 12 giờ chiều ngày 27/11/2019 (nhằm ngày 2/11/Kỷ Hợi), tại chùa Phước Thiện, phường B’ Lao Tp Bảo Lộc. Chư Tôn đức Thường trực BTS  Phật giáo tỉnh Lâm Đồng đã họp bàn công tác tổ chức tang lễ  Đại lão Hòa thượng Thích Tánh Hải, thành viên HĐCM, Chứng minh BTS GHPGVN tỉnh Lâm Đồng, nguyên Phó ban Trị sự GHPGVN tỉnh, Trưởng ban Nghi lễ GHPGVN tỉnh Lâm Đồng, viện chủ chùa Phước Thiện Tp. Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng.

Hòa thượng đã an nhiên thu thần thị tịch vào lúc 6 giờ 45 phút ngày 27/11/2019 (nhằm ngày 2/11/ Kỷ Hợi), tại chùa Phước Thiện Tp. Bảo Lộc – Lâm Đồng, hưởng thượng thọ 96 tuổi – hạ lạp 73.  Lễ nhập kim quan vào lúc 18 giờ ngày 27/11/2019 (nhằm ngày 2/11/Kỷ Hợi), lễ truy điệu và nhập bảo tháp vào lúc 8 giờ ngày 30/11/2019 ( nhằm ngày 5/11/Kỷ Hợi) tại chùa Phước Thiện Tp Bảo Lộc tỉnh Lâm Đồng.

Linh Toàn – Đồng Hùng