TƯGH và nhiều phái đoàn viếng lễ tang HT. Thích Tánh Hải

294

Chiều hôm nay, ngày 29/11/2019 ( nhằm ngày 4/11/Kỷ Hợi), phái đoàn Chư tôn Giáo phẩm HĐCM, HĐTS và các ban viện Trung ương GHPGVN do HT Thích Thiện Pháp, Phó chủ tịch TT kiêm Trưởng ban Tăng sự làm trưởng đoàn .

Tháp tùng đoàn còn có : HT. Thích Thiện Tâm, Phó CT HĐTS – Phó trưởng ban TT ban Phật giáo Quốc tế, HT. Danh Lung, UV Thư ký HĐTS – Phó chánh VP 2 TƯGH, HT. Thích Giác Liêm, UV TT HĐTS – Phó chánh văn phòng 2 TƯ – Phó TT ban Nghi lễ TƯ, TT. Thích Phước Nguyên,UV TT HĐTS – Phó ban Pháp chế TƯ, TT. Thích Phước Nghiêm, UV HĐTS – Phó trưởng ban TT ban HĐPT TƯ – Phó trưởng ban HPTƯ, TT. Thích Minh Nhẫn, UV HĐTS – Phó ban kiêm Chánh thư ký Ban HPTƯ – Tổng biên tập kênh Phật sự online TV, TT. Thích Phước Đạt, UV HĐTS – Phó ban kiêm Chánh thư ký Ban GDPTTƯ, TT. Thích Hòa Thái, UV HĐTS – Phó ban TTTT TƯ, TT. Thích viên trí, UV HĐTS – Phó Viện trưởng HVPGVN tại Tp HCM, ĐĐ. Thích Quảng Tiến UV. HĐTS – Phó ban kiêm Chánh thư ký Ban TTXHTƯ, đoàn cựu Tăng Ni sinh khóa 3 HVPGVN tại Tp HCM do TT. Thích Phước Nghiêm, Phó ban đại diện cựu TNS K3 HVPGVN làm trưởng đoàn .

Đã đến Giác Linh đường ( chùa Phước Thiện Tp Bảo Lộc) viếng lễ tang Trưởng lão Hòa thượng Thích Tánh Hải, Thành viên HĐCMTƯ – CM BTS GHPGVN tỉnh Lâm Đồng _ Nguyên Phó ban Trị sự – Trưởng ban Nghi lễ GHPGVN tỉnh Lâm Đồng – Nguyên trú trì chùa Linh Sơn Tp ĐàLạt, Viện chủ chùa Phước Thiện Tp Bảo Lộc tỉnh Lâm Đồng .  Do niên cao lạp trưởng, Đại lão Hòa thượng đã an nhiên thu thần thị tịch vào lúc 6 giờ 45 phút, ngày 2/11/2019 (nhằm ngày 27/11/ Kỷ Hợi), tại chùa Phước Thiện Tp. Bảo Lộc – Lâm Đồng,  thượng thọ 96 tuổi – hạ lạp 73.  Lễ nhập kim quan vào lúc 18 giờ ngày 27/11/2019 (nhằm ngày 2/11/Kỷ Hợi), lễ truy điệu và nhập bảo tháp vào lúc 8 giờ ngày 30/11/2019 ( nhằm ngày 5/11/Kỷ Hợi) tại chùa Phước Thiện Tp Bảo Lộc tỉnh Lâm Đồng .

Tại lễ viếng, chư Tôn đức Giáo phẩm  đã thành kính dâng hương tưởng niệm Trưởng lão Hòa thượng , nhiễu Kim quan và ghi sổ tang lưu niệm, trong đó có đoạn: “ Hòa thượng là bậc chân tu, mô phạm đã có công đóng góp cho Phật giáo Việt Nam nói chung và Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Lâm Đồng nói riêng . Hòa thượng là bậc Thầy cho hàng hậu học tiếp nối và thể nhập hạnh nguyện độ sinh . Hội đồng Chứng minh GHPGVN, Hội đồng Trị sự GHPGVN, các ban nghành viện Trung ương nhất tâm cầu nguyện Giác linh Hòa thượng Trưởng lão tân viên tịch Cao đăng Phật quốc, kính phân ưu cùng GHPGVN tỉnh Lâm Đồng và môn đồ pháp quyến” .

Trước đó, thừa ủy nhiệm của HT. Thích Huệ Trí, UV. HĐTS – Trưởng ban Pháp chế Trung ương, TT. Thích Tâm Vị, Phó trưởng ban đã hướng dẫn phái đoàn ban Pháp chế TƯ đến đảnh lễ,viếng Giác linh Trưởng lão Hòa thượng tân viên tịch .

cùng ngày phái đoàn  Ban Giám Đốc công an tỉnh Lâm Đồng do Đại tá Nguyễn Quang Thống  làm trưởng đoàn cùng nhiều phái đoàn chư tôn đức Tăng, Ni, đạo tràng Phật tử  cũng đã đến viếng lễ tang, nhiễu kim quan, thọ tang và  đặt vòng hoa tưởng niệm Trưởng lão Hòa thượng Thích Tánh Hải .

Hình ảnh các phái đoàn đến viếng lễ tang do nhóm PV. Linh Toàn – Đồng Hùng – Vạn Tịnh thực hiện từ kim quan đường chùa Phước Thiện .

Tin – Ảnh: Linh Toàn – Vạn Tịnh – Đồng Hùng