Lâm Đồng : Tác pháp an cư

157

Sáng ngày 18/04/ Kỷ Hợi, Chư tôn Thiền đức tăng tại các trú xứ trên địa bàn Tp.Đà Lạt và huyện Lâm Hà đã vân tập về chùa Linh Sơn (Tp.Đà Lạt) tác pháp an cư.

Mở đầu buổi lễ, HT.Thích Chơn Quang, HT. Thích Minh An,hàng giáo phẩm chứng minh BTS GHPGVN Tp ĐàLạt – tỉnh Lâm Đồng,TT. Thích Tâm Vị, phó BTS, Trưởng Ban Pháp Chế BTSGHPGVN tỉnh Lâm Đồng,  ĐĐ. Thích Đồng Thanh, Chánh thư ký BTS GHPGVN Tp ĐàLạt, đã quang lâm về Tổ đình Linh Quang  lễ Phật, bái Tổ.

Theo Luật tạng đã dạy, người xuất gia suốt đời phải thực hành những việc làm chính như: “ Phụng trì giới pháp mà mình đã phát nguyện thọ trì, thực hành 3 việc: Bố tát, an cư, tự tứ, khi mùa an cư bắt đầu . Hằng ngày phải tập trung trau dồi phạm hạnh, Giới – Định – Tuệ, phải bái sám, tụng kinh, hành thiền để phát triển tuệ giác, phải kiểm soát oai nghi, tế hạnh đi đứng nằm ngồi để trang nghiêm tự thân . Mùa An cư Kiết hạ là thời gian, là cơ hội cho chư Tăng Ni, hành giả an cư, củng cố nội lực, tăng trưởng công đức giới hạnh, đạo niệm kiên cố, giới châu trọn vẹn trên tinh thần lục hòa cộng trụ” .

Được biết, do đặc thù công tác Phật sự của các trụ xứ cho nên Chư tôn đức tăng, ni chỉ tùng hạ, mỗi tháng hai kỳ, chư tăng Bố tát tụng giới tại chùa Linh Sơn và chư ni tại chùa Linh Phong (Tp.Đà Lạt). Trước đó, chiều ngày 16/04/Âm lịch, chư tôn đức Ni tại Tp.Đà Lạt đã vân tập về  các chùa Sư Nữ Linh Phong, chùa Tuệ Quang ,chùa  Phước Huệ, tác pháp an cư.

Cũng trong buổi sáng hôm nay, trên 150 chư tôn đức tăng là hành giả an cư ở 6 huyện phía nam (  Bảo Lộc, Di Linh, Cát Tiên, Đạ Tẻh, Bảo Lâm, Đạ Hoai) đã vân tập về chùa Phước Huệ ( Tp Bảo Lộc) tác pháp an cư, chư ni kiết giới tại chùa Pháp Hoa ( huyện Di Linh), dưới sự chứng minh của HT. Thích Thái thuận, CM BTSPG tỉnh Lâm Đồng .

Theo Đó, Huyện Đơn Dương, chư tăng, ni tác pháp An cư và Bố tát tại chùa Giác Nguyên (chư Tăng), chùa Giác Hoàng (chư Ni) . Huyện Đức Trọng, chư tăng kiết giới, Bố tát tại chùa Huê Nghiêm và chư Ni tại Đạo tràng Long Châu.

Thích Đồng Hùng

Hình ảnh chư tăng Tác pháp an cư tại Tp Bảo Lộc