Lâm Đồng : Tác pháp an cư

527

Sáng ngày 18/04 nhuận/ Canh Tý , Chư tôn Thiền đức Tăng tại các trú xứ trên địa bàn Tp.Đà Lạt và huyện Lâm Hà đã vân tập về chùa Linh Sơn (Tp.Đà Lạt) tác pháp an cư.

Trước đó, HT.Thích Chơn Quang, HT. Thích Minh An,hàng giáo phẩm chứng minh BTS GHPGVN tỉnh Lâm Đồng, TT. Thích Viên Thanh, phó BTS Phật giáo tỉnh , ĐĐ. Thích Đồng Thanh, Chánh Thư ký BTS GHPGVN Tp ĐàLạt, đã quang lâm về Tổ đình Linh Quang lễ Phật, lễ Tổ.

Tại đại hùng bảo điện chùa Linh Sơn Tp ĐàLạt, sau lễ niêm hương bạch Phật, đối thú an cư, TT.Thích Thanh Tân, UV. HĐTS TƯ GHPGVN, Trưởng Ban Trị Sự  kiêm Trưởng ban Tăng sự GHPGVN tỉnh Lâm Đồng, đã chia sẻ, nói về ý nghĩa của việc an cư và nhắc nhở chư tăng trẻ, tân tỳ kheo, cửu tuần kiết hạ , cố gắng tinh tấn tu tập, nghiêm trì giới luật, giữ gìn giới pháp, trao dồi giới đức, oai nghi tế hạnh, tấn tu đạo nghiệp, bố tát, tụng giới, hạn chế đi ra bên ngoài, trừ việc tăng sai…

TT. Trưởng Ban trị Sự nhấn mạnh “ truyền thống an cư kiết hạ được duy trì, thì mạng mạch Tăng già  mới được trường lưu, đạo pháp hưng thịnh . Ngược lại, truyền thống an cư này mà mất đi, thì mạng mạch Tăng gìa chỉ còn lại cái vỏ hình thức  . Thời gian Kiết hạ là cơ hội để chư Tăng, Ni, hành giả an cư tập trung củng cố nội lực, tăng trưởng công đức, hành trì Giới, Định, Tuệ, thực hành trọn vẹn tinh thần lục hòa cộng trụ. Cũng nhân dịp này, thượng tọa đã nhắc lại bối cảnh Đại dịch Covid – 19 đang diễn biến vô cùng phức tạp ở hầu hết khắp nơi trên thế giới . Đất nước Việt Nam chúng ta có phước, có tu, sự gia hộ của mười phương chư Phật, của hồn thiêng đất nước, anh hùng liệt sĩ, cùng sự chỉ đạo quyết liệt của Chính Phủ, cùng toàn dân chung tay, chung sức , chung lòng, khống chế đẩy lùi dịch bệnh, Tuy nhiên, theo thông bạch của HĐTS GHPGVN cũng như của Ban Tăng sự TƯ đã lưu ý, nhắc nhở đại chúng phải tiếp tục thực hiện nghiêm các qui định về việc phòng chống dịch Covid – 19 … ”

Được biết, do đặc thù công tác Phật sự của các trụ xứ nên Chư tôn đức Tăng, Ni chỉ tùng hạ, mỗi tháng hai kỳ, chư Tăng Bố tát, tụng giới tại chùa Linh Sơn và chư Ni tại chùa Linh Phong, Phước Huệ  (Tp.Đà Lạt).

Cũng trong buổi sáng hôm nay, trên  200 chư tôn đức Tăng là hành giả an cư ở 6 huyện phía Nam (  Bảo Lộc, Di Linh, Cát Tiên, Đạ Tẻh, Bảo Lâm, Đạ Hoai) đã vân tập về chùa Phước Huệ ( Tp Bảo Lộc) tác pháp an cư, chư Ni kiết giới tại chùa Pháp Hoa ( huyện Di Linh), dưới sự chứng minh của HT. Thích Thái thuận, CM BTSPG tỉnh Lâm Đồng .

Theo Đó, huyện Đơn Dương, chư Tăng tác pháp An cư và Bố tát tại chùa Giác Nguyên (chư Tăng), chùa Giác Hoàng (chư Ni) . Huyện Đức Trọng, chư tăng kiết giới, Bố tát tại chùa Huê Nghiêm và chư Ni tại Đạo tràng Long Châu.

Trước đó, vào chiều ngày 16/04/Canh Tý, Chư tôn đức Ni tại Tp.Đà Lạt đã vân tập về các chùa Sư Nữ Linh Phong và chùa Phước Huệ tác pháp an cư.

Được biết, toàn tỉnh Lâm Đồng có trên 1.500 hành giả đã vân tập về các trú xứ tác pháp an cư . Mùa an cư kiết hạ là thời gian, là cơ hội cho chư Tăng Ni, hành giả an cư, củng cố nội lực, tăng trưởng công đức giới hạnh, đạo niệm kiên cố, giới châu trọn vẹn trên tinh thần lục hòa cộng trụ” .

Toàn cảnh lễ tác pháp an cư tại TP ĐàLạt

Lễ tác pháp an cư và quá đường tại Tp Bảo Lộc

Chư Ni TP ĐàLạt lễ Tổ tại Tổ Đình Linh Quang trước giờ tác pháp an cư

Chư Ni đối thú an cư tại chùa Phước Huệ TP ĐàLạt

Nhóm thực hiện : Linh Toàn – Hạnh Định _ Đồng Hùng _ Không Khởi