Lâm Đồng: Tất cả các trường hợp đi về từ vùng dịch, vùng thực hiện theo Chỉ thị số 15, 16 đều cách ly tập trung

134
Công văn Hỏa Tốc số 3547 từ UBND tỉnh Lâm Đồng, thắt chặt kiểm soát dịch bệnh trên địa bàn tỉnh. Kể từ 17 giờ ngày 31/5/2021, yêu cầu tất cả các trường hợp đi về từ vùng dịch, vùng thực hiện theo Chỉ thị số 15/CT-TTg và Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ đều phải áp dụng biện pháp cách ly tập trung 21 ngày. Phạt nặng các trường hợp không tuân thủ cách ly phòng chống dịch Covid-19 theo quy định …
 Chiều 31/5, UBND tỉnh Lâm Đồng có văn bản chỉ đạo hỏa tốc tiếp tục triển khai thực hiện quyết liệt các biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid-19 gởi các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; UBND các huyện thành phố Đà Lạt và Bảo Lộc.
Trước tình hình dịch bệnh Covid-19 trong nước, nhất là tại Thành phố Hồ Chí Minh và một số tỉnh lân cận diễn biến hết sức phức tạp; hiện nay, Thành phố Hồ Chí Minh đã thực hiện giãn cách xã hội toàn thành phố theo Chỉ thị số 15/CT TTg và một số quận theo Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, để tăng cường công tác phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy ngày 31/5, UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ban, ngành, MTTQ, đoàn thể, các tổ chức chính trị xã hội và UBND các huyện, thành phố, các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai thực hiện quyết liệt ngay các biện pháp phòng chống dịch Covid – 19.
 Kể từ 17 giờ ngày 31/5, yêu cầu tất cả các trường hợp đi về từ vùng dịch, vùng thực hiện theo Chỉ thị số 15/CT-TTg và Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ đều phải áp dụng biện pháp cách ly tập trung 21 ngày; các trường hợp không chấp hành, xử phạt nghiêm theo quy định tại Nghị định số 117/2020/NĐ-CP ngày 28/9/2020 của Chính phủ và quy định có liên quan.
Đối với các trường hợp về từ vùng phong tỏa, giãn cách xã hội tại Thành phố Hồ Chí Minh, các tỉnh Bắc Giang, Bắc Ninh… theo Chỉ thị số 15/CT TTg và Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ từ ngày 18/5 đến nay, phải thực hiện khai báo y tế, theo dõi sức khỏe tại nhà và cam kết không đi ra khỏi nhà đến khi đủ 14 ngày từ ngày trở về địa phương.
Tạm dừng tổ chức các tiệc cưới, hỏi, sinh nhật, thôi nôi… Riêng đối với đám tang thực hiện nghiêm quy định 5K và không tập trung quá 30 người tại một thời điểm.
Tạm dừng tất cả hoạt động vận chuyển hành khách từ Thành phố Hồ Chí Minh về tỉnh Lâm Đồng (kể cả xe hợp đồng trá hình hoặc xe hợp đồng ở các tỉnh khác, xe taxi mà có hành khách đi từ vùng có dịch…).
Không tổ chức đón, tiếp khách tại cơ quan, trụ sở làm việc, không tổ chức các cuộc họp khi không cần thiết; khi cần thiết tổ chức họp, phải được sự đồng ý của UBND tỉnh.
Trong thời gian này, không giải quyết cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đi ra ngoài tỉnh trừ trường hợp đặc biệt, phải có ý kiến đồng ý của cơ quan có thẩm quyền); trường hợp vi phạm sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định. Giám đốc, thủ trưởng cơ quan, đơn vị phải chịu trách nhiệm về nội dung này; chỉ đạo, hướng dẫn cán bộ, công chức, viên chức người lao động trong cơ quan, đơn vị chấp hành nghiêm; đồng thời, vận động người thân trong gia đình thực hiện, cài đặt phần mềm khai báo y tế (BlueZone, Vietnam Health Declaration…) đạt 100 %. Đăng ký, công bố mã QR phòng chống dịch tại nơi ra vào trụ sở làm việc và yêu cầu thực hiện việc quét mã QR theo quy định.
Sở Y tế thường xuyên cập nhật và cung cấp cho Cổng thông tin điện tử của tỉnh, Báo Lâm Đồng, Đài Phát thanh – Truyền hình tỉnh danh mục những “vùng dịch” trên toàn quốc để khi người dân từ vùng này đến tỉnh Lâm Đồng phải chấp hành thực hiện ngay việc cách ly tập trung, cách ly tại nhà theo quy định. Tổ chức xét nghiệm nhanh phát hiện Covid-19 cho 100% lao động đang làm việc tại các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh và Công ty Nhôm Lâm Đồng; tổ chức lấy mẫu và xét nghiệm ngẫu nhiên trong cộng đồng, cơ quan, đơn vị.
Sở Nội vụ thông báo và đề nghị các tổ chức tôn giáo tạm dừng mọi sinh hoạt tín ngưỡng, tôn giáo tập trung cho đến khi có thông báo mới.
Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh chỉ đạo các doanh nghiệp tổ chức làm việc theo ca đảm bảo các quy định phòng chống dịch theo khuyến cáo của cơ quan y tế; chủ doanh nghiệp chịu trách nhiệm nếu để dịch bệnh lây lan trong doanh nghiệp; phối hợp với Sở Y tế thực hiện xét nghiệm nhanh phát hiện Covid-19 cho lao động.
Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh – Truyền hình tỉnh, Báo Lâm Đồng tiếp tục tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền với thời lượng phù hợp về công tác phòng chống dịch Covid-19.
Ban Quản lý Trung tâm Hành chính, Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh kiểm soát, hướng dẫn người dân đến liên hệ công tác thực hiện nghiêm quy định 5K trong phòng chống dịch Covid-19; đo thân nhiệt cho người dân đến liên hệ công tác, không phục vụ quá 10 người tại 1 thời điểm, không đón, tiếp khách liên hệ công tác tại cơ quan.
Đồng chí Bí thư, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố có mặt 100% tại địa phương để kịp thời chỉ đạo thực hiện các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn quản lý; tuyệt đối không rời khỏi địa phương. Chỉ đạo tổ Covid-19 cộng đồng thực hiện nghiêm giám sát cách ly y tế tại nhà; kịp thời phát hiện những trường hợp không chấp hành hoặc chấp hành không đầy đủ các biện pháp phòng chống dịch; xử lý nghiêm các vi phạm theo quy định.
Phân công lãnh đạo UBND tỉnh và thành viên UBND tỉnh theo dõi, đôn đốc công tác phòng chống dịch Covid-19, như sau: 
Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Trần Văn Hiệp theo dõi, kiểm tra, đôn đốc tại thành phố Đà Lạt và các huyện Đơn Dương, Lạc Dương.
Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Đặng Trí Dũng theo dõi, kiểm tra, đôn đốc tại các huyện Đạ Huoai, Đạ Tẻh, Cát Tiên.
Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Phạm S theo dõi, kiểm tra, đôn đốc tại các huyện Đức Trọng, Lâm Hà, Đam Rông.
Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Phan Văn Đa theo dõi, kiểm tra, đôn đốc tại thành phố Bảo Lộc và các huyện Bảo Lâm, Di Linh.
Các đồng chí thành viên UBND tỉnh tham gia theo dõi, kiểm tra, đôn đốc, chỉ đạo công tác phòng chống dịch trên địa bàn tỉnh theo lĩnh vực phụ trách và theo địa bàn được phân công tại Quy chế làm việc của UBND tỉnh.
Đề nghị các đồng chí thành viên Ban Chỉ đạo xây dựng các kịch bản phòng chống dịch Covid-19 của cơ quan, đơn vị mình, gửi Ban Chỉ đạo (qua Văn phòng UBND tỉnh trước ngày 05/6/2021) để tập trung tuyên truyền trong cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và đoàn viên, hội viên chấp hành; cùng Ban Chỉ đạo sẵn sàng tham gia công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 nếu có dịch xảy ra trên địa bàn.
AN NHIÊN