Lễ húy nhật HT. Thích Từ Mãn

205

Sáng nay, ngày 20/10/Mậu Tuất  (26/11/2018 ) tại chùa Linh Sơn (Tp.Đà Lạt), Chư tôn đức, môn đồ pháp quyến đã trang nghiêm, thành kính tổ chức lễ Húy nhật, tưởng niệm lần thứ 11, ngày cố Đại lão Hòa thượng, thượng Từ hạ Mãn, nguyên Trưởng BTS PG tỉnh Lâm Đồng (Nhiệm kỳ I – đến Nhiệm kỳ VI), nguyên Hiệu trưởng Trường TCPH Lâm Đồng, viện chủ chùa Linh Sơn viên tịch.

Chư tôn hòa thượng đức thường trực BTS GHPGVN tỉnh Lâm Đồng, chư tôn đức môn phong pháp phái tổ đình kim tiên, Tường vân, chùa phổ quang ( thừa thiên huế), các tự viện và đạo tràng phật tử đã về đảnh lễ, dâng hương tưởng niệm cố Đại lão hòa thượng, một trong những bậc Tòng lâm Trưởng lão của Phật giáo tỉnh nhà.

Hoà thượng pháp danh Trừng Chiếu, tự Giác Hạnh, hiệu Hưng Phước, đạo Hiệu Từ Mãn, sinh ngày 20 tháng 4 năm 1918 (Mậu Ngọ) tại làng Ðại Lộc, xã Ðiền Lộc, huyện Phong Ðiền, tỉnh Thừa Thiên.

Năm 12 tuổi (1930), khi túc duyên hội đủ, Hòa thượng được phép của song thân xuất gia tu học với đức Cố Ðại lão Hòa thượng thượng Tâm hạ Khoan, đương thời là Tăng Cang chùa Sắc Tứ Báo Quốc – Cố Ðô Huế. Năm 16 tuổi (1934) Hoà thượng được Bổn Sư cho thọ giới Sa Di với pháp danh Trừng Chiếu. Năm 18 tuổi (1936), sau khi Bổn sư của Hoà thượng viên tịch, Hoà thượng cầu Y Chỉ với đức Ðại lão Hòa Thượng Tịnh Khiết. Năm 21 tuổi (1939) Hòa thượng theo học trường Trung Ðẳng Phật Học tại chùa Tây Thiên Huế do Sơn Môn tổ chức.

Năm 23 tuổi (1941) Hoà thượng được phép thọ Tỷ-kheo giới tại Ðại Giới đàn Thuyền Tôn .Năm 1945, Hoà thượng trở về tu học tại chùa Kim Tiên. Sau đó, cùng với chư tăng vân tập về Tổ Ðình Thuyền Tôn, Huế, để lao động sản xuất, thực hiện phương châm Bất tác bất thực .

Năm 1947, (lúc đó Ngài 29 tuổi), Hoà thượng được Tổng Hội Phật giáo Trung Việt bổ nhiệm làm trụ trì Chùa Linh Sơn Ðà Lạt – tỉnh Lâm Viên. Năm 1952, thể theo lời mời của Thái Hậu Từ Cung, mẹ vua Bảo Ðại, Ngài được Hội Phật Học Trung Phần bổ nhiệm làm trụ trì chùa Sắc Tứ Khải Ðoan, thành phố Buôn Mê Thuột. Tại đây, Ngài đã lãnh đạo tăng, ni, phật tử chống lại chính sách kỳ thị tôn giáo của chính quyền Ngô Ðình Diệm. Trong thời gian làm phật sự tại Buôn Mê Thuột, Hòa thượng đã đặt đá xây dựng các chùa Hoa Nghiêm, huyện CưMgar, Đăk Lăk (1958), chùa An Lạc, Buôn Hồ, Đăk Lăk, chùa Nam Thiên, xã Hoà Thuận, Đăk Lăk (1958). Năm 1966, Hòa thượng đã cùng Ban Ðại diện Tỉnh Hội xây dựng Giảng đường chùa Linh Sơn Ðà Lạt (nay là Trường TCPH Lâm Ðồng). Trong khoảng thời gian từ 1964 – 1974, Hòa thượng đã cùng với Giáo hội địa phương thành lập và xây dựng một hệ thống các Chi, Khuôn Giáo Hội, Ký Nhi Viện Nhị Trưng, Kiều Ðàm, Thái Phiên và Chẩn Y Viện Phật giáo Đà Lạt.

Từ năm 1974 – 1980, Hoà thượng được cung cử làm Chánh Ðại Diện PG tỉnh Tuyên Ðức, kiêm trụ trì Chùa Linh Sơn Ðà Lạt. Năm 1981, sau khi GHPGVN được thành lập tại Hà Nội, Ngài được suy cử vào Uỷ viên HĐTS T.Ư GHPGVN nhiệm kỳ I. Từ năm 1982 – 2007, tại các Ðại Hội Ðại Biểu Phật Giáo Tỉnh Lâm Ðồng lần thứ I đến lần thứ VI, Hoà Thượng liên tiếp được Giáo hội, tăng ni và phật tử tỉnh suy cử làm Trưởng BTS Phật Giáo Lâm Ðồng suốt 6 nhiệm kỳ.

Năm 1991, Trường Cơ Bản (nay là TCPH Lâm Ðồng) được thành lập; Hòa thượng được cung thỉnh làm Hiệu trưởng. Năm 1993, để hỗ trợ cho việc xiển dương thiền học, đặc biệt là Thiền Phái Trúc Lâm Việt Nam, Ngài đã vận động chính quyền Tỉnh Lâm Ðồng và Tp.Ðà Lạt cấp đất tại Hồ Tuyền Lâm, sau đó chuyển giao cho Hòa thượng Thanh Từ xây dựng nên Thiền Viện Trúc Lâm ngày nay. Năm 1994, Ngài được BTS tỉnh Hội Phật Giáo Lâm Ðồng cung thỉnh làm Ðàn Ðầu Hoà Thượng cho Ðại Giới Ðàn Nhơn Thứ, tổ chức tại chùa Linh Sơn Ðà Lạt.

Hoà thượng đã đem hết tâm tư và khả năng để phụng sự chúng sanh nhằm báo đáp ân Phật. Ðể tán thán công đức của Hòa thượng, HĐTS T.Ư GHPGVN đã trao bằng Tuyên Dương Công Ðức. tỉnh Uỷ, UBND, Uỷ Ban MTTQVN tỉnh Lâm Ðồng cũng đã nhiều lần tặng Bằng Khen cho Hoà Thượng để ghi nhận sự đóng góp to lớn của Ngài cho đạo pháp và dân tộc.

Hòa thượng đã đến rồi đi trong chân lý “Khứ lai Tự tại”, nhưng âm dung và đức độ của Người như vẫn còn vang vọng khắp đâu đây. Hòa thượng đi đến đâu thì đạo mầu được đơm hoa kết trái đến đó, Hòa thượng là thuyền từ Bát Nhã độ người qua bao trùng dương khổ ải của biển khổ luân hồi. Sự hiện hữu của chân lý “tùy duyên hóa độ” mà cả suốt cuộc đời Hòa thượng đã xã thân, để rồi vào một ngày đầu mùa đông năm Đinh Hợi (21/10/Đinh Hợi – nhằm ngày 30/11/2007 ) giữa cái cảnh sắc không của cuộc đời thì Bồ Đề đã mãn nguyện. Hòa thượng đã an nhiên thâu thần thị tịch (hưởng thọ 90 tuổi đời – 67 hạ lạp ) để lại bao niềm thương tiếc cho môn đồ pháp quyến cùng toàn thể tăng, ni, phật tử tỉnh nhà.
Kế thế trụ trì chùa Linh Sơn (Tp.Đà Lạt) hiện nay là TT.Thích Viên Như, Phó BTS GHPGVN tỉnh Lâm Đồng.