Ni bộ tỉnh lễ Tổ – Giải hạ

517

Sáng hôm nay, ngày 3/9/2020, Chư tôn đức Ni Bộ tỉnh Lâm Đồng do NT. Thích Nữ Huệ Thành, CM Ban Ni giới Lâm Đồng, NT. Thích Nữ Huệ Phú, Phó Ban trị sự, Trưởng phân Ban Ni giới tỉnh Lâm Đồng cùng chư tôn đức Ni trên địa bàn Tp Đà Lạt đã vân tập về Tổ đình Linh Quang  lễ Tổ, Nhiễu tháp, hoàn mãn 3 tháng an cư, thúc liễm thân tâm, trao dồi giới đức . Đây là một trong những nét đẹp văn hóa truyền thống của Ni bộ tỉnh Lâm Đồng được giữ gìn từ nhiều năm nay .

Được biết, Tổ đình Linh Quang là ngồi chùa đầu tiên tại vùng đất “Hoàng Triều Cương Thổ” nơi đặt nền móng khơi nguồn đạo Phật tại Đà Lạt – Lâm Đồng do Đại lão Hoà Thượng thượng Nhơn hạ Thứ thuộc dòng Lâm Tế đời thứ 43 khai sơn vào năm 1921. Vào ngày  27-9-1938 ( niên hiệu Bảo Đại thứ 13),Đức Đoan Huy Hoàng Thái Hậu và vua Bảo Đại đã ban biển ngạch sắc tứ Linh Quang tự, Bảo Đại thập tam niên .

Tổ đình Sắc tứ Linh Quang tính đến nay  đã tròn 82 năm, trải qua nhiều thế hệ trụ trì là những bậc Cao tăng Thạc đức, Tòng lâm Trưởng lão của Phật giáo tỉnh nhà .Trú trì hiện nay tại ngôi già lam cổ tự này là TT. Thích Thanh Tân, UV.HĐTS – Trưởng ban Trị sự – Trưởng ban Tăng sự GHPGVN tỉnh Lâm Đồng .

Linh Toàn