TH An Viên : ghi nhận ngày Hội Giọt máu hồng nhân ái

626

Với tinh thần tinh thần từ bi của người con Phật, trên 70 tu sỹ Phật giáo ở Lâm Đồng đã tình nguyện tham gia hiến máu nhân đạo tại Ngày hội “Giọt máu hồng nhân ái”.