Thông báo Đại lễ Phật đản của BTS GHPGVN TP Bảo Lộc

517

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM

THÀNH PHỐ BẢO LỘC

BAN TRỊ SỰ

Số: …… /TB –BTS

Về việc tổ chức Đại lễ Phật đản

Phật lịch 2.564 – Dương lịch : 2020

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Bảo lộc, Ngày 29 tháng 4 năm 2020

 

THÔNG BẠCH

 

NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT

Kính bạch:     –    Chư tôn Hoà thượng, chư Thượng Toạ, chư Đại Đức Tăng,Ni.

 • Quí vị trú trì Tự viện, Tịnh xá, Tịnh thất, niệm Phật đường.

Kính thưa:     – Quí Đạo tràng và toàn thể đồng bào Phật tử các giới.

Những ngày đầu tháng 4 Âm lịch hằng năm, những người con Phật hoan hỷ đón mừng ngày Đản Sinh của đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni, chúng ta cùng vọng hướng về thánh địa Lâm Tỳ Ni nơi Đức Bồ Tát thị hiện ra đời thành tâm cúi đầu đảnh lễ và xưng tụng đại nguyện độ sinh cao cả của Đấng Thiên Nhân Sư.

Năm nay, trong bối cảnh toàn thế giới nhiều mất mát khổ đau trong Đại dịch COVID-19.  BTS GHPGVN TP Bảo lộc kêu gọi những người con Phật nhất tâm vận chuyển năng lượng từ bi để hóa giải oan khiên này. Với tâm nguyện Định lực và Trí lực sẽ thay đổi nghiệp lực và ma lực. Như Đức Thế tôn của chúng ta đi qua con đường ấy để đến giác ngộ, với Định lực và Trí lực Ngài đã điềm nhiên trong bao trận cuồng phong của ma vương trước giờ thành Phật.

Chiếu: thông tư 68/TT-BTS ngày 28/4/2020 của Ban trị sự GHPGVN tỉnh Lâm Đồng hướng dẫn tổ chức đại lễ Phật đản.

Ban trị sự GHPGVN Tp Bảo lộc thỉnh cầu toàn thể Tăng Ni, Phật tử trong tp Bảo lộc cùng hướng về ngày đản sinh của đấng từ phụ Thích Ca Mâu Ni trong tinh thần: “mỗi cá nhân là một đạo tràng” tu tập gội rửa thân tâm, trang nghiêm cung đón ngày hoan hỷ này.

I . YÊU CẦU:

 1. Thời gian:
 • Từ ngày 08 đến 15/4/Canh Tý (tức ngày 30/4 đến 7/5/2020)
 • Lễ chính thức diễn ra vào ngày 15 tháng 4 năm Canh Tý (tức ngày 7/5/2020)
 1. Thành kính tưởng niệm ngày Đức Phật đản sinh trang nghiêm, tụng kinh cầu nguyện tại các cơ sở tự viện, tư gia cư sĩ Phật tử.
 2. Chú trọng công tác từ thiện nhân đạo, an sinh xã hội theo tinh thần thông bạch số 066/TB- HĐTS ngày 17/3/2020 của Hội đồng Trị sự về việc phát tâm đóng góp mua sắm trang thiết bị y tế, nhu yếu phẩm giúp đỡ đồng bào trong vùng và khu cách ly tập trung; hỗ trợ những người có hoàn cảnh khó khăn do ảnh hưởng bệnh dịch Covid – 19 gây ra.
 3. Không tổ chức lễ đài tập trung, không tổ chức rước Phật, xe hoa, thuyền hoa, chương trình văn nghệ chào mừng và tất cả các hình thức tập trung đông người.
 4. HÌNH THỨC:

Tại trụ sở Ban Trị sự GHPGVN thành phố:

 • Ban thường trực phân công Chư Tôn đức lãnh đạo trực lễ Phật đản từ ngày mùng 8 đến 15/4/Canh Tý (tức ngày 30/4 đến 7/5/2020) tại văn phòng BTS. (tụng kinh cầu nguyện)
 • Trang trí tôn nghiêm, treo cờ (quốc kỳ và đạo kỳ), phan, phướn, lồng đèn, thiết lập vườn Lâm Tỳ Ni (hoặc bồn tắm Phật đản sinh), biểu ngữ kính mừng Phật đản… tại trụ sở VP Ban Trị sự.
 • Đúng 6 giờ 00 sáng ngày 15 tháng 4 năm Canh Tý (tức ngày 7/5/2020), tại trụ sở các Ban Trị sự GHPGVN và tất cả các chùa, cơ sở tự viện trong TP đồng loạt cử 03 hồi chuông trống Bát Nhã, chính thức cử hành Đại lễ Phật đản PL: 2564.
 • Thành phần tham dự: Ban Thường trực Ban Trị sự, Tăng Ni (không quá 20 vị)

Tại các chùa, cơ sở tự viện:

 • Trang trí tôn nghiêm, treo cờ (quốc kỳ và đạo kỳ), phan, phướn, lồng đèn, vườn Lâm Tỳ Ni (hoặc bồn tắm Phật đản sinh), biểu ngữ kính mừng Phật đản v.v…
 • Đúng 6 giờ 00 sáng ngày mùng 8 tháng 4 năm Canh Tý (tức ngày 30/4/2020), và ngày 15 tháng 4 năm Canh Tý (tức ngày 7/5/2020), tụng nghi thức khánh đản, kính mừng Phật đản PL.2564
 • Các chùa, cơ sở tự viện, Tăng, Ni có điều kiện nên tổ chức trực tuyến lễ kính mừng Phật đản, kết nối với cộng đồng Phật tử và nhân dân.

Tại tư gia Phật tử

 • Mỗi gia đình tôn trí trang nghiêm kính mừng Phật đản tại tư gia, không tập trung nhiều gia đình, không tổ chức tập trung đông người.
 • Kết nối trực tuyến online với Ban Thông tin Truyền thông, các chùa, cơ sở tự viện và trụ sở GHPGVN TP để bày tỏ lòng tôn kính Đức Phật và cầu nguyện bình an.

III. NỘI DUNG:

 • Thông điệp Phật đản PL. 2.564 của Đức Pháp Chủ GHPGVN
 • Diễn văn Phật đản PL. 2.564 của Hòa thượng Chủ tịch Hội đồng Trị sự GHPGVN
 • Ý nghĩa Phật đản PL. 2.564 của Ban Hoằng pháp Trung ương GHPGVN

Chương trình :

 • Cử 03 hồi chuông trống Bát Nhã
 • Niêm hương
 • Đạo tràng nhập từ bi quán
 • Thông điệp Phật đản PL. 2.564 của Đức Pháp Chủ GHPGVN
 • Diễn văn Phật đản PL. 2.564 của Hòa thượng Chủ tịch Hội đồng Trị sự GHPGVN.
 • Ý nghĩa Phật đản PL. 2.564 của Ban Hoằng pháp Trung ương GHPGVN
 • Thư chúc mừng Phật đản của chính quyền các cấp (nếu có)
 • Tụng nghi thức khánh đản
 • Hồi hướng

Kính bạch chư Tôn đức.

Kính thưa quý Phật tử

Trong vô thường, chúng ta cùng quán chiếu: không sợ hãi; nhìn thẩm sâu vào đau thương mà khởi lòng đại bi; Hãy quán nghiệm thời gian dịch bệnh là cơ duyên giúp ta thắp lớn Định lực tuệ lực. Loài người sẽ vượt qua khó khăn này, trong đó có năng lực của những người đệ tử Phật.

     Chúng ta đồng chắp tay cảm niệm các nhà lãnh đạo thế giới, quý vị lãnh đạo đất nước Việt Nam, các bác sĩ, y sĩ, bệnh viện, các khoa học gia và toàn thể loài người đã ngày đêm phụng hiến cho sự sống còn chúng ta trước đại dịch. Dành vài phút trong ngày, hướng về những người đã nằm xuống. Niềm đau của họ và người thân, chúng ta có dự phần. Cầu nguyện các hương linh được siêu sanh lạc cảnh. Cầu nguyện người ở lại vượt qua nỗi đau khi phải chứng kiến những người thân ra đi.

Cầu nguyện mười phương Tam Bảo gia hộ chư Tôn đức, quý Phật tử luôn an lành trong mùa Phật đản.

 

 Nơi nhận :

Như trên

-Ban dân vận, UBMTTQVN

PNV, CA TP (để biết)                      

-Lưu VP 

 

 

 

TM. BAN TRỊ SỰ

TRƯỞNG BAN

 

 TT. Thích Thanh Nhật