Thông Báo : Tập trung hồ sơ xin xây dựng chùa và điểm sinh hoạt tập trung.

801

Kính gửi: Ban Trị sự GHPGVN Tp Bảo Lộc, Tp Đà Lạt và các Huyện,                          –

Trú trì các tự viện, tịnh xá, niệm Phật đường;

Hiện nay, nhu cầu của đồng bào Phật tử về nơi sinh hoạt tâm linh tôn giáo còn rất nhiều, mà cơ sở hiện tại của Giáo hội chưa thể đáp ứng hết được; do đó có rất nhiều nơi muốn có điểm sinh hoạt hoặc tạo dựng cơ sở nhưng vấn đề hồ sơ pháp lý còn chưa thuận lợi . Theo kế hoạch hoạt động Phật sự 6 tháng cuối năm 2020 của BTS GHPGVN tỉnh Lâm Đồng; để thuận lợi cho các cơ sở xin phép cũng như văn phòng BTS thuận tiện trong việc liên hệ với các cơ quan chức năng; Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Lâm Đồng đề nghị Ban Trị sự GHPGVN Tp Bảo Lộc, Tp Đà Lạt, các Huyện; Các tự viện trên địa bàn toàn tỉnh:

1.Thống kê, tập trung các hồ sơ xin xây dựng chùa (giai đoạn 2016 – 2020)

  1. Lập danh sách các đơn vị có nhu cầu xin thành lập nhóm sinh hoạt tập trung,

Tất cả danh sách, hồ sơ trên nộp vể văn phòng BTS GHPGVN tỉnh Lâm Đồng (chùa Linh Sơn – 120 Nguyễn Văn Trỗi, phường 2 Tp ĐàLạt) trước ngày 29/7/ Canh Tý (17/9/2020). Thường trực BTS PG tỉnh sẽ tổng hợp các hồ sơ vào phiên họp định kỳ tháng 9/2020 và gởi đến quí cấp chính quyền xem xét giải quyết.

Hồ sơ gửi sau ngày 17/9/2020, BTS  không giải quyết thắc mắc khiếu nại.