Tiếp tục cho HS _SV toàn tỉnh nghỉ học phòng chống dịch Covid -19

426

 Sáng 19/4, Chủ tịch UBND tỉnh Đoàn Văn Việt đã ký văn bản hỏa tốc về việc tiếp tục cho học sinh, sinh viên, học viên nghỉ học để phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Theo đó, tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 15 của Thủ tướng Chính phủ về quyết liệt thực hiện đợt cao điểm phòng, chống dịch Covid-19 và xét đề nghị của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc đề nghị cho học sinh, sinh viên tiếp tục nghỉ học phòng, chống dịch bệnh Covid-19, UBND tỉnh quyết định tiếp tục cho trẻ em mầm non, học sinh phổ thông, sinh viên, học viên tại các cơ sở giáo dục, cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh nghỉ học cho đến khi có thông báo mới.
Đồng thời, giao Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Lao động Thương binh và Xã hội tiếp tục tổ chức triển khai thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh tại các văn bản số 1775/UBND-VX1 ngày 27/3/2020 và số 2027/UBND-XV1 ngày 08/4/2020.
Để giúp học sinh không quên bài và vẫn đảm bảo chương trình năm học 2019 – 2020, trong thời gian nghỉ học phòng, chống dịch bệnh Covid-19, các trường học trên địa bàn tỉnh đã triển khai nhiều hình thức cho học sinh ôn tập, củng cố kiến thức; trong đó, có hình thức dạy học trực tuyến. Bên cạnh đó, các trường cũng tăng cường các biện pháp vệ sinh, tẩy trùng trường lớp theo đúng hướng dẫn của Bộ Y tế và các cơ quan chuyên môn để đảm bảo môi trường khi học sinh đi học trở lại.