TP Bảo Lộc : CV tăng cường công tác phòng chống dịch covid 19

374

TT. Thích Thanh Nhật, phó BTS kiêm chánh thư ký BTS GHPGVN tỉnh – Trưởng BTSPG TP Bảo Lộc, đã ấn ký CV số 17 ngày 31/7/2020 của BTS PG TP Bảo Lộc đề nghị thực hiện nghiêm túc việc phòng chống dịch covid 19 trong tình hình mới .