Trên 1.000 Tăng, Ni tỉnh Lâm Đồng tác pháp an cư

471

Sáng 18-4-Quý Mão, chư tôn thiền đức Tăng tại các trú xứ trên địa bàn TP.Đà Lạt, huyện  Lâm Hà, H. Lạc Dương và H. Đam Rông  đã vân tập về chùa Linh Sơn (TP.Đà Lạt) tác pháp an cư.

Trước đó, HT. Thích Minh An, thành viên HĐCM GHPGVN, HT. Thích Chơn Quang, CM BTS Phật giáo TP ĐàLạt, HT. Thích Viên Thanh, Phó BTS kiêm Trưởng ban Giáo dục Phật giáo GHPGVN tỉnh Lâm Đồng quang lâm về Tổ Đình Linh Quang, lễ Phật, lễ Tổ .

Tại đại hùng bảo điện chùa Linh Sơn, sau lễ tác bạch an cư, niêm hương bạch Phật, 158 vị chư tôn đức Tăng là hành giả an cư đã lần lượt tác pháp thọ an cư.

Dịp này, Hòa thượng Trưởng ban Trị sự kiêm Trưởng ban Tăng sự GHPGVN tỉnh Lâm Đồng Thích Thanh Tân, đã chia sẻ về ý nghĩa của việc an cư và nhắc nhở chư Tăng trẻ, tân tỳ-kheo, cửu tuần kiết hạ, cố gắng tinh tấn tu tập, nghiêm trì giới luật, giữ gìn giới pháp, trao dồi giới đức, oai nghi tế hạnh, tấn tu đạo nghiệp, bố-tát, tụng giới, hạn chế đi ra bên ngoài, trừ việc Tăng sai…

Được biết, do đặc thù công tác Phật sự của các trụ xứ nên chư tôn đức Tăng, Ni chỉ tùng hạ, mỗi tháng hai kỳ, chư Tăng bố-tát, tụng giới tại chùa Linh Sơn và chư Ni tại chùa Linh Phong, Phước Huệ (TP.Đà Lạt).

Cũng trong buổi sáng hôm nay, tại TP.Bảo Lộc, 160 chư tôn đức Tăng là hành giả an cư ở 6 huyện phía Nam: Bảo Lộc, Di Linh, Cát Tiên, Đạ Tẻh, Bảo Lâm, Đạ Hoai đã vân tập về chùa Phước Huệ tác pháp thọ an cư; chư Ni kiết giới tại chùa Pháp Hoa (huyện Di Linh), dưới sự chứng minh của Hòa thượng Thích Thái Thuận, Thành viên HĐCM GHPGVN, chứng minh BTS Phật giáo tỉnh Lâm Đồng.

Theo đó, sáng hôm nay, 18/4/âm lịch, tại huyện Đơn Dương chư tôn đức Tăng, Ni cũng đã làm lễ tác pháp an cư . Toàn huyện có 66 hành giả nhập chúng thọ an cư ( trong đó chư tăng 41 vị và chư Ni 25 vị) . Mỗi tháng 2 kỳ, Chư Tăng bố-tát tại chùa Giác Nguyên và chư Ni Bố tát tại  chùa Giác Hoàng .

Tại huyện Di Linh : Chư Tôn Đức Ni là hành giả an cư ở khu vực phía Nam của các huyện: Di Linh, Bảo Lâm ,Bảo Lộc, Đạ Tẻh, Cát Tiên, Đạ Hoai đã vân tập về  Trường hạ  Chùa Pháp Hoa huyện Di Linh Tác Pháp An Cư , với 121 hành giả Tỳ  kheo Ni, 7 Thức Xoa Ma Na và  2 SaDi Ni.

Trước đó, sáng ngày 16/4/ âm lịch, tại huyện Đức Trọng, chư Tăng kiết giới và Bố Tát tại tổ đình Hương Nghiêm ( 280 Tỳ kheo, 20 Sa-di), chư Ni kiết giới Bố Tát tại Đạo tràng Long Châu (302 Tỳ kheo ni, 10 Sa di).

Tại TP ĐàLạt,  sáng ngày 16/4/âm lịch, chư tôn đức Ni đã vân tập về các chùa Sư Nữ Linh Phong và chùa Phước Huệ tác pháp an cư.

Sáng ngày 16/4/âm lịch, Chư tôn đức Tăng Ni hệ phái khất sĩ cũng đã vân tập về TX. Ngọc Thiền tác pháp an cư ( trong đó 12 chư tôn đức tăng và 43 vị ni, trú tại 17 tịnh xá và 5 tịnh thất trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng ).

Được biết, toàn tỉnh Lâm Đồng có trên 1.000 hành giả đã vân tập về các trú xứ tác pháp an cư. Mùa An cư kiết hạ là thời gian, cơ hội cho chư Tăng Ni, hành giả an cư, củng cố nội lực, tăng trưởng công đức giới hạnh, đạo niệm kiên cố, giới châu trọn vẹn trên tinh thần lục hòa cộng trụ.

Tin : Linh Toàn, ảnh : Hạnh Định, Đồng Hùng, Vạn Tịnh, Phương Hậu, Không Khởi

Toàn cảnh lễ tác pháp an cư tại các trú xứ trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng do nhóm PV thời sự thực hiện . 

PV. Hạnh Định thực hiện chùm ảnh chư Tăng tác pháp an cư tại chùa Linh Sơn TP ĐàLạt .

 

chùm ảnh chư tôn đức Tăng, Ni tác pháp an cư tại Tổ Đình Giác Nguyện

huyện Đơn Dương do PV. Phương Hậu thực hiện

chùm ảnh lễ tác pháp an cư tại chùa Phước Huệ TP Bảo Lộc do PV. Đồng Hùng thực hiện 

Chư Ni TP ĐàLạt lễ Tổ tại TĐ Linh Quang  

Chùm ảnh chư tôn đức hệ phái Khất Sĩ tác pháp an cư tại TX Ngọc Thiền

do SC. Hòa Liên thực hiện 

Chùm ảnh chư tôn đức  tác pháp an cư tại Tổ Đình Hương Nghiêm

huyện Đức Trọng do PV. Trung Pháp thực hiện 

Chư tôn đức Ni khu vực phía Nam tác pháp An Cư tại chùa Pháp Hoa huyện Di Linh