Bảo Lộc : Chư tăng Bô tát cuối năm Quí Mão

121

Sáng ngày 24/01/2024 (14 tháng chạp năm Quý Mão) Chư Tăng của 5 huyện phía nam và chư Tăng Tp Bảo Lộc về chùa Phước Huệ tụng giới, Bố tát theo định kỳ nửa tháng một lần . Sau lễ tụng giới Bố Tát , HT. Thích Thái Thuận, thành viên HĐCM GHPGVN, chứng minh GHPG tỉnh Lâm Đồng, trú trì chùa Phước Huệ đã mời hai chúng Bố tát (Tăng, Ni) về hội trường họp cuối năm theo lịch họp thường niên.

   Hòa thượng chứng minh  đã chia sẻ đến đại chúng về việc trách nhiệm, kỉ cương, vai trò của người tu sĩ cần phải: Tu tập trên tinh thần Lục hòa, nương vào Giới, Định, Tuệ (Tam Vô Lậu Học), chuẩn bị đón một năm mới theo tết cổ truyền, chư tôn đức Tăng Ni nên hướng dẫn cho Phật tử khi tới chùa lễ Phật một cách lành mạnh (chánh tín), không nên hướng dẫn những điều mê tín, dị đoan, tuân thủ luật pháp, hiến chương của giáo hội đã đề ra . Cuối cùng, Hòa thượng có lời chúc đến chư tôn đức Tăng, Ni có được nhiều sức khỏe, đón tết cổ truyền vui vẻ, Phật sự viên thành …

Đồng Hùng