Tuệ Tĩnh Đường Linh Quang – Những Thang thuốc nghĩa tình

646

Nhiều bệnh nhân nghèo đã tìm thấy điều kỳ diệu bắt đầu từ những thang thuốc nghĩa tình ở một ngôi chùa trên phố núi Đà Lạt.

http://www.phattuvietnam.net/ps-tue-tinh-duong-linh-quang-nhung-thang-thuoc-nghia-tinh/