Bảo Lộc : Lễ tác pháp tự tứ, cúng dường trai tăng

254

Sáng ngày 07/08/2022 ( nhằm ngày 10/7/Nhâm Thân), chư tôn đức Tăng, Ni hành giả an cư ở các 5 huyện Phía Nam ( Di Linh, Bảo Lâm, Cát Tiên, Đạ Tẻh, Đạ Hoai và TP Bảo Lộc ( trong đó 150 Chư Tăng  và 120 Chư Ni), đã vân tập về chùa Phước Huệ ( văn phòng BTS GHPGVN TP Bảo Lộc) tác pháp tự tứ, giải hạ.

Buổi lễ được đặc dưới sự chứng minh của HT. Thích Thái Thuận, chứng minh BTS GHPGVN tỉnh Lâm Đồng, HT. Thích Chơn Quang, chứng minh BTS GHPGVN TP Đà Lạt.

Tự tứ là thỉnh cầu người khác chỉ lỗi của mình thông qua ba phương diện (thấy, nghe và nghi ngờ) sau ba tháng an cư sống cấm túc tu học, đây là một cách để mình hoàn thiện tự thân mỗi người.

Cũng nhân mùa báo hiếu Vu Lan, mừng khánh tuế chư tôn đức hành giả an cư, Đạo tràng Phật tử chùa Phước Huệ, thành tâm thiết lễ cúng dường trai tăng. Cầu nguyện, Phật pháp xương minh, tăng già hòa hợp, âm siêu, dương thới, chúng sanh an lạc.

Trân trọng gởi đến chư tôn đức và bạn đọc quan tâm chùm ảnh lễ tự tứ và cúng dường trai tăng do ĐĐ. Thích Đồng Hùng ghi nhận.