Bảy sai lầm chết người trong những Phật tử

196

Chia sẻ phật pháp để tưởng mình là thầy là giỏi là thánh sai. Mình chứng ngộ thế nào tự mình phải biết rõ chia sẽ để gieo duyên để học hỏi. Nên phải dùng tâm bình đẳng mỗi người phải tự là thầy mình phải giỏi hơn chính mình. Tìm thầy bên ngoài là bước đầu tìm thầy bên trong mới là cứu cánh.

1. Đó là không tu mà tưởng mình tu, chưa ngộ mà tưởng mình Ngộ. Không phải luôn post những bài hay về Phật pháp là ngộ. Ngộ hay không tự người đó khắc biết.

2. Đi chùa thì chẳng có công đức hay phước đức gì cả, chỉ là gieo duyên với Tam bảo, thầy Tăng, Chánh pháp. Giúp người về tài vật đến pháp Phật – đó là phước đức.

0916_le_chua_dau_nam_1

Tụng kinh cũng không có công đức, mà đơn giản là để thanh lọc thân tâm, và hiểu ra lời Phật dạy. Không phải đều đều liên tục tụng, tụng thật nhiều kinh nhưng chẳng hiểu lời kinh là thấy mình theo Phật. Tụng kinh là để hiểu, nhớ kinh và thực hành lời kinh dạy cho tốt, áp dụng vào thực tế cuộc sống.

Bài liên quan

3. Ăn chay niệm Phật thì chẳng có gì chắc chắn người này vãng sanh hay giác ngộ gì cả vì ăn chay để thanh lọc thân giúp khả năng điều phục tốt hơn. Niệm Phật là nhớ nghĩ về căn cơ của mình và của Phật, nhớ mình là con Phật nên cần sống cho có tính Phật. Nên ăn chay để chứng tỏ mình tu là sai, niệm Phật ở chân tâm mà chắc chắn mình có phần về Tây phương lại càng sai. Khẳng định tu nên ở tâm chớ không phải hình thức bên ngoài. Trên đường thành Phật không thể không ăn chay, nhưng ăn chay thì không thể thành Phật.

Giàu sang là do làm ăn chân chính sống thọ là do biết ăn uống điều độ, Bình an là do tâm biết chừng mực không lo âu bám chấp thái quá.

Giàu sang là do làm ăn chân chính sống thọ là do biết ăn uống điều độ, Bình an là do tâm biết chừng mực không lo âu bám chấp thái quá.

Bài liên quan

4.Thả cá phóng sinh mà mưu cầu phước đức thì chẳng được bao nhiêu. Giàu sang là do làm ăn chân chính sống thọ là do biết ăn uống điều độ, Bình an là do tâm biết chừng mực không lo âu bám chấp thái quá. Thả cá phóng sinh mà do lòng từ bi cứu mạng chúng sinh thì mới đúng con nhà Phật.

5. Tu là có rất nhiều cách tựu chung lại Thiền, Tịnh, Mật – dù công phu chẳng chắc chắn người đó sẽ ngộ đạo, nhưng để ngộ được đạo thì cần công phu. Mà công phu phải ở nội tâm rèn luyện từng trải và lòng kiên trì chứ không phải khăng khăng ở cách thực hành.

Tu không phải đi tìm vọng tướng ở bên ngoài tu là sửa đổi tâm tính, thay đổi ngã mạn biết sống vì người khác biết nhường nhịn người lớn tuổi. Sống hiếu thảo cha mẹ có trách nhiệm không vi phạm giới luật đạo, vi phạm luật pháp.

Tu không phải đi tìm vọng tướng ở bên ngoài tu là sửa đổi tâm tính, thay đổi ngã mạn biết sống vì người khác biết nhường nhịn người lớn tuổi. Sống hiếu thảo cha mẹ có trách nhiệm không vi phạm giới luật đạo, vi phạm luật pháp.

6. Chia sẻ phật pháp để tưởng mình là thầy là giỏi là thánh sai. Mình chứng ngộ thế nào tự mình phải biết rõ chia sẽ để gieo duyên để học hỏi. Nên phải dùng tâm bình đẳng mỗi người phải tự là thầy mình phải giỏi hơn chính mình. Tìm thầy bên ngoài là bước đầu tìm thầy bên trong mới là cứu cánh.

Cũng đừng vì ham nhiều người biết đến, nhiều like, share, bình luận mà post liền tù tì không biết bao nhiêu bài. Mỗi ngày một người chia sẻ 1-2 bài, thể hiện quan điểm, góc nhìn, cách tu tập, chuyển hóa của bản thân, sẽ ý nghĩa hơn cứ lang thang lượm lặt, cóp nhặt khắp các nơi về để post, share lấy số lượng.

7. Tu không phải đi tìm vọng tướng ở bên ngoài tu là sửa đổi tâm tính, thay đổi ngã mạn biết sống vì người khác biết nhường nhịn người lớn tuổi. Sống hiếu thảo cha mẹ có trách nhiệm không vi phạm giới luật đạo, vi phạm luật pháp.

An Nhiên ( theo phậtgiao.org)