ĐàLạt : Chư tôn đức Tăng Bố tát, thính giới tại chùa Linh Sơn

535

Bố-tát định kỳ là một trong những sinh hoạt đặc thù của Tăng đoàn, bắt nguồn từ thời Đức Phật còn tại thế, để chư Tăng cùng nghe lại giới pháp đã thọ, cùng nhắc nhở nhau về giới luật của người xuất gia, nhằm trưởng dưỡng đạo tâm thanh tịnh,  duy trì các pháp thiện lành,  trang nghiêm Tăng đoàn.

Ngài Phật Âm trong Luận thư  nói rằng: “giới luật là thọ mạng của Phật pháp, giới luật còn thì Phật pháp còn, giới luật diệt thì Phật pháp cũng diệt. (Tỳ ni tạng trụ, Phật pháp diệc trụ). Trong Tạng luật Đại phẩm 1, Chương Trọng Yếu khẳng định : “Cho đến khi kinh và vi diệu pháp bị quên lãng mà Giới luật chưa bị tiêu hoại thì Giáo Pháp vẫn còn tồn tại.”.  Kinh Di giáo cũng dạy rằng : “Này các Tỳ kheo sau khi Như Lai diệt độ, các thầy phải trân trọng tôn kính tịnh giới, như người mù mà được mắt sáng, nghèo mà được ngọc quý. Phải biết tịnh giới là đức thầy cao cả của các thầy. Nếu ta ở đời thì cũng không khác gì tịnh giới ấy.. Qua đó, cho chúng ta thấy tầm quan trọng và ý nghĩa của giới luật đối với hành giả xuất gia đệ tử của Phật như thế nào.

Mục đích chính của việc hành sự Bố Tát định kỳ nữa tháng là duy trì sinh mệnh tồn tại của tăng đoàn theo tinh thần hoà hợp và thanh tịnh.

Xin trân trọng gởi đến chư tôn đức, bạn đọc chùm ảnh chư tôn đức Tăng TP Đà Lạt và huyện Lâm Hà tỉnh Lâm Đồng vân tập về chùa Linh Sơn ( Tp ĐàLạt) Bố Tát, thính giới vào sáng hôm nay, 29//4 nhuần/ Canh Tý , do BTV trang tin vừa thực hiện .

HT. Thích Chơn Quang trùng tuyên giới luật

TT. Thích Thanh Tân : Trưởng BTS kiêm Trưởng Ban Tăng sự GHPGVN tỉnh LĐ – tác bạch gởi dục , thanh tịnh