Ni Trưởng Thích Nữ Huệ Phước viên tịch

339
Hôm nay, 20-3, TT.Thích Thanh Tân, Trưởng BTS GHPGVN tỉnh Lâm Đồng thay mặt Ban Thường trực BTS GHPGVN tỉnh, Ban Tổ chức lễ tang, môn đồ pháp quyến kính tiếc báo tin NT.Thích nữ Huệ Phước viên tịch.
23d4ec570965f23bab74.jpg
Chân dung NT.Thích nữ Huệ Phước (1933-2020)
NT.Thích nữ Huệ Phước, Chứng minh Phân ban Ni giới GHPGVN, Chứng minh Phân ban Ni giới tỉnh Lâm Đồng, nguyên Phó Trưởng BTS GHPGVN tỉnh Lâm Đồng, trú trì chùa Linh Phong (TP.Đà Lạt) đã viên tịch vào 20 giờ 30, ngày 19-3-2020 (nhằm ngày 26-2-Canh Tý); Trụ thế 88 năm, 67 Hạ lạp.
Lễ nhập kim quan vào lúc 15 giờ, ngày 20-3-2020 (nhằm ngày 27-2-Canh Tý). Lễ viếng bắt đầu vào lúc 17 giờ, ngày 20-3-2020 (nhằm ngày 27-2-Canh Tý). Lễ truy điệu vào lúc 7 giờ, ngày 23-3-2020 (nhằm ngày 30-2-Canh Tý). Lễ cung tống kim quan Ni trưởng đến đài hỏa táng TP.Đà Lạt để làm lễ trà-tỳ vào lúc 8 giờ, 23-3-2020 (nhằm ngày 30-2-Canh Tý), sau đó nhập linh cốt cố Ni trưởng tại bảo tháp chùa Linh Phong (TP.Đà Lạt).
Hình ảnh BTS GHPGVN tỉnh Lâm Đồng họp bàn công tác lễ tang cố Ni Trưởng