Lâm Hà : Chùa Linh Ẩn Đạo tràng lạy ngũ bách danh

471

Nhân dịp kỷ niệm ngày vía Đức Quán Âm Bồ Tát 19/9/Al, để cảm niệm ân đức cứu khổ, cứu nạn của Ngài. Chùa Linh Ẩn tổ chức lạy Ngũ Bách Danh và tụng kinh Phổ Môn nhằm tạo điều kiện cho bà con Phật Tử có cơ duyên về Chùa tham gia lễ lạy 500 danh hiệu và hạnh nguyện của Bồ Tát.

Buổi lễ được bắt đầu vào lúc 04h30 đến 09h30 ngày 04/11/2020 nhằm ngày 19/09 âm lịch năm Canh Tý. Lễ lạy trước sân ngôi bảo Tượng Quán Thế Âm lộ thiên cao 71m tại chùa Linh Ẩn. Có khoảng 500 nam nữ Phật tử tham dự.

Công đức lễ 500 lạy danh hiệu Quán Thế Âm Bồ Tát rất lớn, nếu ai chí thành kính lễ, thì sẽ diệt trừ những phiền não và tội lỗi đã tạo, trong đời hiện tại cũng như nhiều đời về quá khứ.  Vì vậy chùa Linh Ẩn hằng năm đều tổ chức “Pháp Hội Quán Âm” nhân ngày lễ vía Quán Thế Âm 19/2 âm lịch, 19/6 âm lịch, ngày 19/9 âm lịch để Tăng Ni và Phật tử tham dự lễ lạy.

Sau đây là một số hình ảnh được ghi lại