Phiên trù bị Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh Lâm Đồng lần thứ X, nhiệm kỳ 2022-2027

787

GNO – Chiều nay, 29-8, tại hội trường Trường Trung cấp Phật học tỉnh Lâm Đồng – chùa Linh Sơn (số 120 đường Nguyễn Văn Trỗi, phường II, TP.Đà Lạt) đã diễn ra phiên trù bị Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh Lâm Đồng lần thứ X, nhiệm kỳ 2022-2027.

Phiên trù bị Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh Lâm Đồng lần thứ X, nhiệm kỳ 2022-2027 ảnh 1
Niệm Phật cầu gia hộ

Chứng minh phiên trù bị có Hòa thượng Thích Huệ Trí, Trưởng ban Pháp chế Trung ương GHPGVN; Hòa thượng Thích Giác Liêm, Ủy viên Thường trực Hội đồng Trị sự, Phó Chánh Văn phòng II Trung ương.

Chủ tọa đoàn gồm: Hòa thượng Thích Huệ Thông, Phó Tổng Thư ký Hội đồng Trị sự, Chánh Văn phòng II Trung ương GHPGVN; Hòa thượng Thích Thanh Tân, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Lâm Đồng, Trưởng ban Tổ chức Đại hội; Thượng tọa Thích Phước Nguyên, Ủy viên Thường trực Hội đồng Trị sự, Phó Chánh Văn phòng II Trung ương; Thượng tọa Thích Phước Nghiêm, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Hướng dẫn Phật tử Trung ương; cùng chư tôn đức Ban Thường trực Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Lâm Đồng.

Phiên trù bị Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh Lâm Đồng lần thứ X, nhiệm kỳ 2022-2027 ảnh 2
Hòa thượng Thích Thanh Tân phát biểu khai mạc

Sau phát biểu khai mạc của Hòa thượng Thích Thanh Tân, Trưởng ban Tổ chức Đại hội, Ban Tổ chức thông qua nội quy của đại hội và cung thỉnh Ban Chứng minh, Chủ tọa đoàn, Ban Kiểm soát, Ban Thư ký Đại hội. Ban Thư ký Đại hội trình các dự thảo văn kiện đại hội, thành phần đại biểu tham dự đại hội, danh sách khen thưởng.

Thượng tọa Thích Định Minh, Phó Thư ký kiêm Chánh Văn phòng Ban Trị sự tỉnh báo cáo dự thảo tổng kết hoạt động Phật sự trong khóa IX và phương hướng hoạt động Phật sự nhiệm kỳ 2022-2027.

Phiên trù bị Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh Lâm Đồng lần thứ X, nhiệm kỳ 2022-2027 ảnh 3

Hòa thượng Thích Viên Thanh trình danh sách nhân sự dự kiến giới thiệu vào Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Lâm Đồng nhiệm kỳ 2022-2027

Hòa thượng Thích Viên Thanh, Phó Trưởng ban thay mặt Tiểu ban Nhân sự Đại hội trình danh sách thành phần nhân sự dự kiến sẽ giới thiệu vào Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Lâm Đồng nhiệm kỳ 2022-2027 gồm 66 thành viên.

Hòa thượng Thích Huệ Trí thay mặt Trung ương Giáo hội lấy ý kiến biểu quyết của đại biểu thống nhất thông qua danh sách thành phần nhân sự dự kiến giới thiệu vào Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Lâm Đồng nhiệm kỳ mới.

Phiên trù bị Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh Lâm Đồng lần thứ X, nhiệm kỳ 2022-2027 ảnh 4

Hòa thượng Thích Huệ Trí lấy ý kiến biểu quyết của các đại biểu

Dịp này, các đại biểu lắng nghe các tham luận: “Công tác từ thiện – xã hội Phật giáo tỉnh Lâm Đồng – thực trạng và giải pháp” của Ni sư Thích nữ Hạnh Khai; “Bảo vệ môi trường và đạo đức theo quan điểm Phật giáo” của Đại đức Thích Minh Thành; “Phụng sự” của Ni sư Thích nữ Phổ Tuệ, Trưởng ban Từ thiện – Xã hội Phật giáo huyện Di Linh.

Kết thúc phiên trù bị, toàn thể đại biểu cũng được lắng nghe lời đạo từ của Hòa thượng Thích Huệ Thông để hoàn thiện nội dung chương trình, hình thức tổ chức trong phiên đại hội chính thức vào sáng mai, 30-8.

Hình ảnh ghi nhận được ở phiên trù bị Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh Lâm Đồng lần thứ X:

Phiên trù bị Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh Lâm Đồng lần thứ X, nhiệm kỳ 2022-2027 ảnh 5

Hòa thượng Thích Huệ Thông điều hành phiên trù bị

Phiên trù bị Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh Lâm Đồng lần thứ X, nhiệm kỳ 2022-2027 ảnh 6
Các đại biểu tham dự
Phiên trù bị Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh Lâm Đồng lần thứ X, nhiệm kỳ 2022-2027 ảnh 7
Thượng tọa Thích Thanh Nhật, Phó ban kiêm Chánh Thư ký thông qua chương trình
Phiên trù bị Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh Lâm Đồng lần thứ X, nhiệm kỳ 2022-2027 ảnh 8
Ban Thư ký
Phiên trù bị Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh Lâm Đồng lần thứ X, nhiệm kỳ 2022-2027 ảnh 9
Ban Kiểm soát Đại hội
Phiên trù bị Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh Lâm Đồng lần thứ X, nhiệm kỳ 2022-2027 ảnh 10
Thượng tọa Thích Định Minh, Phó Thư ký kiêm Chánh Văn phòng Ban Trị sự tỉnh báo cáo tổng kết hoạt động Phật sự trong khóa IX
Phiên trù bị Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh Lâm Đồng lần thứ X, nhiệm kỳ 2022-2027 ảnh 11
Đại đức Thích Nguyên Thể, Phó Văn phòng trình bày phương hướng hoạt động nhiệm kỳ X

           ĐĐ. Thích Thắng Hòa – phó văn phòng BTS trình bày nội qui Đại hội

Phiên trù bị Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh Lâm Đồng lần thứ X, nhiệm kỳ 2022-2027 ảnh 12
Chư Ni tham dự phiên trù bị
Phiên trù bị Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh Lâm Đồng lần thứ X, nhiệm kỳ 2022-2027 ảnh 13
Ni sư Thích nữ Hạnh Khai, Trưởng ban Từ thiện – Xã hội trình bày tham luận
Phiên trù bị Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh Lâm Đồng lần thứ X, nhiệm kỳ 2022-2027 ảnh 14

Đại đức Thích Minh Thanh trình bày tham luận

Phiên trù bị Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh Lâm Đồng lần thứ X, nhiệm kỳ 2022-2027 ảnh 15

Tham luận “Phụng sự” của Ni sư Thích nữ Phổ Tuệ

Phiên trù bị Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh Lâm Đồng lần thứ X, nhiệm kỳ 2022-2027 ảnh 16

Phật tử nghiên cứu văn kiện đại hội

Phiên trù bị Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh Lâm Đồng lần thứ X, nhiệm kỳ 2022-2027 ảnh 17

Toàn cảnh phiên trù bị Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh Lâm Đồng lần thứ X

Lãnh đạo UBMTTQVN tỉnh và Ban Tôn giáo tỉnh tham dự đại hội trù bị