Lâm Đồng : Hồ sơ đăng ký đất qui hoạch sinh hoạt tôn giáo giai đoạn 2021- 2030

817

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM TỈNH LÂM ĐỒNG

HỒ SƠ ĐANG KÝ ĐẤT QUI HOẠCH SINH HOẠT TÔN GIÁO

GIAI ĐOẠN 2021 – 2030 

kính bạch chư tôn đức, sau 4 tháng, kể từ ngày thường trực BTS có văn bản số 251/BTS-VP, ngày 30/8/2021 thông báo về việc đăng ký đất sinh hoạt tôn giáo, giai đoạn 2021 – 2030 gởi cho BTS PG các huyện, TP trên địa bàn toàn tỉnh  . Tính đến thời điểm chiều ngày 22/10/2021, Ban thư ký BTSPG tỉnh LĐ đã nhận được 44 hồ sơ ( có kèm theo giấy hiến đất cho giáo hội xây chùa và bản photo sổ đất hiến cúng ) .

Theo công văn số 1039/SNV-BTG ngày 01/10/2021 của Ban Tôn Giáo tỉnh  gởi cho Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Lâm Đồng về việc thông tin kết quả đăng ký đất qui hoạch đất sinh hoạt tôn giáo giai đoạn 2021 – 2030 ( thời hạn gởi hồ sơ trước ngày 15/10/2021 ) .

Để không ảnh hưởng đến đến các hồ sơ hợp lệ ( đã trễ so với thời gian qui định của Ban Tôn Giáo 08 ngày ), Chúng con xin thông báo chốt hồ sơ đăng ký đất sinh hoạt tôn giáo giai đoạn 2021 -2030 tại đây . Một số đơn vị có đăng ký đất sinh hoạt tôn giáo nhưng không nộp hồ sơ , xem như không hợp lệ . Kính mong chư tôn Đức hoan hỷ

DANH SÁCH CÁC ĐƠN VỊ ĐĂNG KÝ ĐẤT SINH HOẠT TÔN GIÁO

(  CÓ HỒ SƠ KÈM THEO )

  Huyện Đức Trọng  05 cơ sở :

 1. Thôn Định An, xã Hiệp an ( HT. Thanh Tân),
 2.  thôn Phú Bình, xã Phú An ( TT. Nguyên Tâm),
 3. thôn Định An, xã Hiệp An ( ĐĐ. Thái Chơn),
 4. chùa Vạn Linh xã Tà Hin : ( HT. Viên Thanh )
 5. chùa Vạn Bảo, xã Đạ Huyn ( HT. Viên Thanh).

 Huyện Cát Tiên  02 cơ sở :

01.Chùa Tiên Hoàng, thôn 5, xã Tiên Hoàng ( ĐĐ. Như Trấn)

02. chùa Quán Thế Âm, thôn Ninh Trung, xã Nam Ninh ( HT. Thái Thuận).

Huyện Bảo Lâm  11 cơ sở :

 1. Chùa Hoa Nghiêm : TT. Lộc Thắng, xã Bảo Lâm ( ĐĐ. Đồng Văn) – Diện tích đất 9.730m2, nguồn gốc đất : nhận khoáng và thanh lý năm 2008 – vị trí : một phần của thửa đất 207, thửa số 190 thuộc tờ bản đồ số 34 – hiện trạng đất : đường đi, cổng vào chùa, đất tạo cảnh non bộ, cây cảnh, cây ăn trái. ( chưa có HS)
 2. Chùa Bảo Lâm: thôn 2, xã B’ Lá ( ĐĐ. Đồng Hào),
 3. chùa Viên Quang : thôn 3, xã Lộc Bắc ( ĐĐ. Đồng Quảng)
 4.  chùa Hương Vân: thôn 10,  xã Lộc Nam ( SC. Minh Tú)
 5.  chùa Phước Mỹ : thôn 7, xã Lộc An  ( NT. Như Khánh)
 6.  chùa Từ Phước : xã Lộc Tân ( SC. Như Thanh)
 7. chùa Tân Lạc : thôn 1, xã Tân Lạc ( ĐĐ. Đồng Tịnh)
 8. chùa Pháp Bảo, TT. Lộc Thắng ( Sc. Tịnh Hiếu)
 9. chùa Pháp Lâm : xã Lộc Lâm ( SC. Vạn Nhân)
 10. Chùa Phật Bảo : thôn Hang Ka, xã Lộc Bảo ( ĐĐ. Đồng Chấn)
 11. Ngọc Phú : thôn 4, xã Lộc Phú ( SC. Nhơn Liên)

Huyện Đam Rông  03 cơ sở :

 1. Chùa Phước Sơn, xã Rô Men ( TT. Từ Nhơn),
 2.  chùa Phật Ân, xã Đạ Long ( TT. Linh Trí),
 3.  Chùa Phước Duyên,xã Đa M’ Rông,( ĐĐ. Phương Huyền).

Huyện Đạ Tẻh  03 cơ sở :

 1. Chùa Vạn Hải, xã Triệu Hải ( HT. Viên Thanh),
 2.  Chùa xã Đạ Pal ( ĐĐ. Nhuận Thanh) .
 3. chùa Khánh Bảo ,(  đăng ký thêm 7993 m2 để mở rộng thêm đất chùa)

 Huyện Lâm Hà  03 cơ sở :

 1. chùa Vạn Thành xã Tân Thanh ( HT. Viên Thanh).
 2. Chùa Từ Minh , thôn Thanh Trì, xã Đông Thanh ( TT. Minh Tâm)
 3.  Chùa Phúc Thọ, xã Tân Hà ( SC. Hạnh Anh )

TP ĐàLạt : 02 cơ sở

 1. Chùa Đức Thọ, xã Xuân Thọ ( SC, Bảo Nghiêm)
 2. Tịnh Thất Phật Quang : phường 8 ( NT. Như Tịnh)

TP Bảo Lộc  04 cơ sở

 1. Chùa Huệ Lâm :  xã Đại Lào , Tp Bảo Lộc  ( ĐĐ. Quảng Nghĩa)
 2. Chùa Kim Cang :  thôn 8 xã ĐamBri Tp Bảo Lộc ( ĐĐ. Đồng Hùng)
 3. Chùa phường Lộc Phát , Bảo Lộc ( ĐĐ. Đồng Hạnh )
 4. Chùa ở thôn 10, xã Đạm B’Ri , TP Bảo Lộc ( SC. Trung Hải )

Huyện Di Linh : 08 chùa

 1. Chùa Phổ Độ; thôn 8 – xã Liên Đầm ( mua thêm 7.486 m2 và xin xác nhập thêm  đất tôn giáo cho chùa)
 2. Chùa Phổ Quang ; thôn 4 – xã Tân Thượng
 3. Chùa Phổ Đức; Thôn 4 – xã Tân Châu
 4.  Chùa Linh Thuận; Thôn B’Sụt – xã Bảo Thuận
 5. Tu viện Linh Thứu (sử dụng một phần đất làm nghĩa trang Phật giáo): xã Tân   Nghĩa
 6. Tịnh xá Ngọc Liên: xã Tam Bố ( chùa đã hình thành – nhưng đất vẫn thuộc sở hữu tên cá nhân – chưa đưa vào đất qui hoạch sinh hoạt tôn giáo)
 7. Tịnh thất Linh Phước:  Tổ dân phố 16 – TT. Di Linh
 8. Tịnh thất Phổ Chiếu; Tổ dân phố 13  – TT. Di Linh

Huyện Lạc Dương : 02 cơ sở

 1. Chùa thôn Păng Tiên 1, xã Lát  ( ĐĐ. Nhật Hải )
 2. Tu viện Tâm Nguyện : xã ĐạSar : ( ĐĐ. Nguyên Phú)