Thông tin về việc đăng ký Sinh hoạt Tập Trung

450

Thực hiện theo kế hoạch hoạt động Phật sự của Thường trực BTS GHPGVN tỉnh về việc hoàn thiện các thủ tục đăng ký Sinh Hoạt Tập Trung cho các đơn vị có nhu cầu Sinh Hoạt Tôn Giáo Tập Trung trên địa bàn toàn tỉnh .

Tính đến ngày 15/11/2020, Ban Thư ký, Ban Trị sự Phật giáo tỉnh đã nhận được  23 hồ sơ đăng ký Sinh Hoạt Tập Trung và đã làm tờ trình gởi văn phòng 2 -Hội Đồng Trị sự GHPGVN phê chuẩn .

DANH SÁCH ĐĂNG KÝ SINH HOẠT TẬP TRUNG ĐỢT I 

Số TT TÊN NHÓM ĐỊA ĐIỂM
01 ĐT.   Vạn Linh B’ Liang  _ Tà Hine _ Đức Trong
02 Đạo Tràng Vạn Bảo  Đa Cát _ Đa Huynh _ Đức Trọng
03 ĐT.  Vạn Thành Đoàn Kết _ Tân Thanh _ Lâm Hà
04 Đạo Tràng Vạn Hải Thôn 1 _X.  Triệu Hải _ Đạ Tẻh
05 ĐT.  Thập Thiện 52/2 Kim Đồng  _ P. 6 _ ĐàLat
06 Đạo Tràng Tịnh An  Thôn Phú An _  Phú Hội _ ĐàLat
07 Đạo Tràng Phật Ân Thôn 1 _ Đạ Long _ Đam Rông
08 Đạo Tràng  Báo Ân Thôn Định An – H. Đức Trọng
   

 

DANH SÁCH ĐĂNG KÝ SINH HOẠT TẬP TRUNG ĐỢT II

Số TT TÊN NHÓM ĐỊA ĐIỂM
01 Đạo Tràng Bồ Đề Thôn Đa Lộc – Xuân Trường – ĐL
02 Đạo Tràng Túy Sơn Thôn Túy Sơn – Xuân Thọ – ĐL
03 Đạo tràng Đa Thọ Thôn Đa Thọ _ Xuân Thọ _ ĐL
04 Tây Thiên Ni Tự Thôn 5 _ Tà Nung _  ĐàLạt
05 Chùa Trà Phường Lộc Phát _ Tp Bảo Lộc
06 Chùa Thanh Liên Thôn 14 – Đambri  – Tp Bảo Lộc
07 ĐT. Thanh Trì Thanh Trì –Đông Thanh– Lâm Hà
08 ĐT. Tiền Lâm Đông An – Đông Thanh – Lâm Hà
09 ĐT.  Lâm Phát Thôn Đạ Sa – Liên Hà – Lâm Hà
10 Đạo Tràng Mê Linh Thôn 3 – Mê Linh – Lâm Hà
11 ĐT.  Trung Hà Trung Hà _ Đông Hà _ Lâm Hà
12 Đạo Tràng Bồ Đề Thôn 1 – Xã Gia Lâm – Lâm Hà
13 ĐT. Huệ Khả Thôn 2 _ Phi Tô _ Lâm Hà
14 NPĐ Báo Ân Phú An – Phú Hội – Đức Trọng
15 TM. Hải Triều Âm  Phú An _ Phú Hội _ Đức Trọng

 

02 TRƯỜNG HỢP HỒ SƠ CHƯA HỢP LỆ

TÊN NHÓM ĐỊA ĐIỂM  Hồ Sơ
Chùa Phước mỹ Thôn 7 –  Lộc An   _ Bảo Lâm Chưa có xác nhận của BTSPG huyện
Trúc Lâm      Thanh Lương

Thôn 1 – Định An

Đức Trọng

Sổ đỏ là đất nông nghiệp – không có nhà để SHTT

 

Ban thư ký