Tổng hợp các đơn vị chung tay giúp bà con nghèo phòng chống dịch Covid 19

426

TỔNG HỢP CÁC ĐƠN VỊ PHẬT GIÁO TỈNH LÂM ĐỒNG

CHUNG TAY GIÚP BÀ CON NGHÈO PHÒNG CHỐNG DỊCH VOVID 19

 • Ban Trị Sự Phật giáo tỉnh Lâm Đồng
 • – Tổ chức phát cơm từ thiện từ ngày 16/4/ đến 21/4/2020 – dự kiến khoảng 000 xuất ăn – trị giá : 75.000.000 đồng
 • – Dự kiến ủng hộ mặt trận TQVN 100.000 .000 đồng
 • – Đang triển khai 2 máy ATM phát gạo cho bà con – máy đặt tại chùa Linh Sơn Tp ĐàLạt và Tp Bảo Lộc
 • Chùa Thiên Phước Tp ĐàLạt :
 • Trao tặng cho bà con dân tộc huyện Lạc Dương 800 kg gạo, 25 thùng mì ăn liền , 25 chai dầu ăn … trị giá 15.000.000 Đồng
 • Chùa Vương Xá Tp ĐàLạt
 • Trao tặng 350 phần quà , mỗi phần gồm 10 kg gạo, 1 thùng mì, dầu ăn, và nhiều nhu yếu phẩm – Tổng trị giá 150.000.000 Đồng  .
 • Ban Trị Sự GHPGVN huyện Đức Trọng
 • Ủng hộ 10.000.000 đồng cho UBMTTQVN huyện Đức Trọng
 • Phát khẩu trang và nước kháng khuẩn , trị giá 12.200.000 đ.
 • Tổng kinh phí : 22.200.000 Đồng
 • TV Vạn Hạnh Tp ĐàLạt :
 • Trao tặng cho BV tỉnh Lâm Đồng 1 máy MoniTor trợ thở  trị giá 105.000.000 Đ.
 • 01 máy tạo o xy trị giá : 9.000.000 Đồng
 • Trao tặng 650 phần quà, mỗi phần gồm 10 kg gạo, 1 thùng mì, dầu ăn, 1 kg đường, nhu yếu phẩm  : Tổng trị giá 162.000.000 Đồng
 • Tổng kinh phí cho đợt từ thiện : 276.500.000 Đồng
 • Chùa Giác Sơn huyện đơn Dương :
 • Trao 80 phần quà cho bà con xã Rô Men huyện Đam Rông trị giá 40.000.000 Đ
 • Tổ đình Linh Quang :
 • Trao tặng 150 phần quà cho bệnh nhận khoa thận và bà con nghèo : trị giá 40.000.000 Đồng  và 500 kg gạo
 • Ban trị sự GHPGVN huyện Lạc Dương
 • Ủng hộ UBMTTQVN huyện Lạc Dương 10.000.000 Đồng
 • Chùa Hương Lâm huyện Đạ tẻh :
 • Trao tặng 100 phần quà cho bà con trị giá 20.000.000 đồng
 • Chùa Linh Phước Tp Đà Lạt
 • Trao tặng 110 phần quà , tổng trị giá 50.000.000 Đồng
 • Ban trị sự Phật giáo Tp đà lạt
 • ủng hộ UBMTTQVN Tp ĐàLạt : 20.000.000 Đồng
 • Chùa Vạn Đức Tà Nung :
 • ủng hộ UBMTTQVN Tp ĐàLạt : 10.000.000 Đồng
 • Ni viện Tuệ Quang Tp ĐàLạt :
 • Ủng hộ UBMTTQVN 3.000.000 Đồng và 100 khẩu trang
 • Chùa Tuệ Quang Tp ĐàLạt :
 • ủng hộ UB MTTQVN Tp ĐL 5.000.000 Đ và Trao 50 phần quà , trị giá 30.000.000 Đồng .
 • Tổng kinh phí : 35.000.000 Đồng
 • Chùa Kim Cang Tp Bảo Lộc :
 • Trao tặng 140 phần quà , tổng trị giá 25.000.000 Đồng
  • BTS PG Huyện Di Linh
  • ủng hộ UBMTTQVN Huyện Di Linh : 15.000.000 Đồng
  • Ủng hộ BTS GHPGVN tỉnh : 15.000.000 Đồng
  • Tổng cộng : 30.000.000 Đồng .

  Chùa Quán Thế Âm xã Tam Bố Huyện Di Linh :

  • Phát quà cho bệnh nhân Phong Di Linh : 20.000.000 Đồng

 

Tiếp tục cập nhật thông tin