Việc xin phép xây dựng chùa Phước Mỹ – Hiểu cho đúng sự việc

794

Ngày 22/6/2020, NS Thích Nữ Như Khánh, trú trì chùa Vương Xá, TP Đà Lạt có đơn gởi đến TT. BTS GHPHVN tỉnh Lâm Đồng, UBND tỉnh LĐ, Ban Tôn Giáo tỉnh, UBMTTQVN tỉnh, CA tỉnh, Ban Dân Vận tỉnh, Sở Nội Vụ tỉnh, Sở Tài Nguyên Môi Trường tỉnh, Tạp Chí Luật Sư và Tạp Chí Đời Sống & Pháp Luật . phản ánh việc xin xây dựng chùa  Phước Mỹ (Thôn 7 xã Lộc An, huyện Bảo Lâm tỉnh Lâm Đồng) đã hơn 10 năm qua nhưng vẫn chưa được các cấp chính quyền cấp phép xây dựng, mặc dù Ni Sư TN Như Khánh đã nhiều lần đề xuất, bổ xung hồ sơ, giấy tờ theo yêu cầu của quí cơ quan ban nghành .

Sự thật của vụ việc như thế nào ? Theo yêu cầu của Chư Tôn Đức Tăng, Ni, Phật tử quan tâm đến vấn đề này và để hiểu rõ hơn sự thật của vấn đề . Ban Biên Tập Phật Sự Lâm Đồng kính gởi đến Chư Tôn Đức, quí Phật tử độc giả quan tâm, văn bản  của Sở Nội Vụ Lâm Đồng  “ phúc đáp đơn kiến nghị xây dựng chùa Thiện Mỹ” …

Công văn Sở Nội Vụ Lâm Đồng  phúc đáp chùa Phước Mỹ 

Kính gửi: Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Lâm Đồng,

số 120 Nguyễn Văn Trỗi, Phường 2, thành phố Đà Lạt

Ngày 24/6/2020, Sở Nội vụ tỉnh Lâm Đồng nhận được văn bản số 143/2020/BTS ngày 16/6/2020 của Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Lâm Đồng đề nghị các ngành chức năng xem xét, chấp thuận chủ trương xây dựng cơ sở thờ tự Phật giáo (chùa Phước Mỹ) tại xã Lộc An, huyện Bảo Lâm. Sở Nội vụ tỉnh Lâm Đồng có ý kiến như sau:

Ngày 02/06/2010, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Lâm Đồng có văn bản số 91/VT/BTS về việc xin phép xây dựng ngôi chùa Phước Mỹ, xã Lộc An, huyện Bảo Lâm. Ngày 22/7/2010, UBND huyện Bảo Lâm có văn bản số 932/UBND chưa thống nhất xem xét việc xây dựng chùa Phước Mỹ, xã Lộc An, huyện Bảo Lâm. Lý do: trong qúa trình sinh sống tại địa phương bà Lê Thị Lệ Hằng – đệ tử của sư cô Thích Nữ Như Khánh, chưa chấp hành tốt quy định của pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo, nhiều lần tụ tập đông người, tổ chức sinh hoạt tôn giáo trái phép. Hiện tại xã Lộc An đã có 02 ngôi chùa, đang được xây dựng khang trang, đủ điều kiện đáp ứng nhu cầu sinh hoạt tôn giáo cho phật tử địa phương, việc xây dựng thêm một cơ sở Phật giáo là không cần thiết và sẽ gây ra sự phân bì đối với các tôn giáo khác.

Ngày 10/10/2011, UBND tỉnh Lâm Đồng có văn bản số 5447/UBND-NC chưa đồng ý việc Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Lâm Đồng xin xây dựng mới chùa Phước Mỹ tại xã Lộc An, huyện Bảo Lâm. Lý do: khu đất xin xây dựng là đất nông nghiệp và không phù hợp với quy hoạch.

Ngày 23/4/2015, UBND huyện Bảo Lâm có văn bản số 02/BC-UBND về việc báo cáo tình hình tôn giáo trên địa bàn huyện Bảo Lâm. Trong đó nêu, bà Trần Thị Em (pháp danh Thích Nữ Như Khánh) đã xây dựng trái phép 382,1m2, với 3 hạng mục công trình gồm: Chánh điện 182,6m2, nhà ở 97,5m2 (xây dựng năm 2002 không phép), nhà bếp 102m2. Hiện quy hoạch sử dụng đất là đất ở nông thôn. Hướng đề xuất: chưa cho hợp thức hóa, cho tồn tại công trình để cá nhân tự tu tại gia.

Ngày 06/01/2016, UBND tỉnh Lâm Đồng có văn bản số 01/UBND-NC giao Sở Nội vụ tổng hợp nhu cầu sử dụng đất để mở rộng khuôn viên, giao đất xây dựng cơ sở thờ tự giai đoạn 2016 – 2020 của các tổ chức tôn giáo và lấy ý kiến các ngành chức năng, UBND cấp huyện, trình UBND tỉnh xem xét, giải quyết. Sau khi có văn bản hướng dẫn, triển khai cho các tổ chức tôn giáo, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam các huyện, thành phố Đà Lạt và Bảo Lộc đăng ký nhu cầu sử dụng đất tôn giáo để xây dựng mới cơ sở thờ tự tại địa phương, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Bảo Lâm có đăng ký đối với trường hợp xây dựng chùa Phước Mỹ. Để có sự thống nhất, ngày 26/5/2016, Sở Nội vụ có văn bản số 363/SNV-BTG đề nghị Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Lâm Đồng có ý kiến về nhu cầu sử dụng đất tôn giáo giai đoạn 2016-2020 đối với từng trường hợp cụ thể. Ngày 08/6/2016, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh có văn bản số 175/2016.CV.BTS đăng ký nhu cầu sử dụng đất tôn giáo giai đoạn 20162020. Trong đó, không đăng ký nhu cầu sử dụng đất để xây dựng chùa Phước Mỹ tại xã Lộc An, huyện Bảo Lâm. Ngày 12/7/2016, Sở Nội vụ có báo cáo số 37/BC-SNV về kết quả đăng ký quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của các tổ chức tôn giáo giai đoạn 2016 – 2020 trình UBND tỉnh. Trong đó, không đề xuất đối với cơ sở có tên “chùa Phước Mỹ”, xã Lộc An, huyện Bảo Lâm. Lý do: Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Lâm Đồng không đăng ký đối với trường hợp chùa Phước Mỹ.

Ngày 26/4/2017, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Bảo Lâm có tờ trình số 09/TTr-BTS xin hợp thức hóa xây dựng chùa Phước Mỹ tại thôn 7, xã Lộc An, huyện Bảo Lâm. Ngày 20/10/2017, UBND huyện Bảo Lâm mới có văn bản số 2172/UBND thống nhất chủ trương bổ sung quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất tôn giáo giai đoạn 2016 – 2020 để xây dựng chùa Phước Mỹ, thôn 7, xã Lộc An, huyện Bảo Lâm.

Ngày 26/6/2019, UBND tỉnh Lâm Đồng có Quyết định số 1393/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 của huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng. Trong đó, vị trí xin xây dựng chùa Phước Mỹ, thôn 7, xã Lộc An, huyện Bảo Lâm chưa được phê duyệt điều chỉnh quy hoạch là đất tôn giáo.

Sau khi UBND tỉnh Lâm Đồng có Quyết định phê duyệt điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, các tổ chức tôn giáo tiếp tục có đơn đề nghị bổ sung quy hoạch đất tôn giáo để xây dựng mới cơ sở thờ tự. Nhằm tạo điều kiện cho các tổ chức tôn giáo, UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp Sở Nội vụ và các ngành chức năng liên quan tiếp tục rà soát quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất tôn giáo giai đan 2016 – 2020, báo cáo UBND tỉnh xem xét, giải quyết. Ngày 02/01/2020, Sở Nội vụ có văn bản số 01/SNV-BTG đề xuất bổ sung vào quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất tôn giáo giai đoạn 2016 – 2020 đối với 11 trường hợp. Trong đó, có đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường bổ sung quy hoạch cho trường hợp chùa Phước Mỹ, thôn 7, xã Lộc An, huyện Bảo Lâm.

Ngày 22/6/2020, Ni trưởng Thích Nữ Như Khánh, tiếp tục gửi đơn đến các cấp chính quyền đề nghị xem xét, chấp thuận chủ trương cho phép xây dựng mới ngôi chùa Phước Mỹ tại thôn 7, xã Lộc An, huyện Bảo Lâm.

Ngày 03/7/2020, UBND tỉnh Lâm Đồng có văn bản số 5729/UBND-TD chuyển đơn của Ni trưởng Thích Nữ Như Khánh đề nghị được xây dựng mới chùa Phước Mỹ tại thôn 7 xã Lộc An, huyện Bảo Lâm và giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Nội vụ, UBND huyện Bảo Lâm kiểm tra, báo cáo và đề xuất UBND tỉnh hướng giải quyết. Ngày 13/7/2020, Sở Tài nguyên và Môi trường có văn bản số 1391/STNMT-QLĐĐ hướng dẫn Ni trưởng Thích Nữ Như Khánh liên hệ với UBND huyện Bảo Lâm (thông qua Phòng Tài nguyên và Môi trường) để được xem xét tổng hợp diện tích đất để xây dựng chùa Phước Mỹ vào kỳ quy hoạch sử dụng đất tiếp theo (2021-2030), trình thẩm định và phê duyệt theo quy định. Hiện nay, các ngành chức năng đang thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh Lâm Đồng.

Sở Nội vụ tỉnh Lâm Đồng trao đổi để Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Lâm Đồng biết./.

Đến đây  thì  vụ việc đã quá rõ ràng , quá trình xin xây dựng chùa Thiện Mỹ huyện Bảo Lâm chúng ta có thể hiểu như sau :

Giai đoạn 1 :

  • Từ năm 2007 đến năm 2010 , NS Thích Nữ Như Khánh có một thửa đất với diện tích 8.105 m2, địa chỉ tại thôn 7 xã Lộc An, huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng . sau đó NS đã hiến cúng đất này cho BTS GHPGVN tỉnh Lâm Đồng với tâm nguyện xin xây dựng nơi đây một Ngôi chùa .
  • Ngày 02/06/2010 : BTS GHPGVN tỉnh Lâm Đồng có công văn gởi các cấp chính quyền xin phép xây dựng chùa Phước  Mỹ huyện Bảo Lâm  .
  • Từ ngày 22/7/2010 đến ngày 23/4/2015 các cấp chính quyền từ huyện Bảo Lâm đến UBND tỉnh đã có nhiều văn bản trả lời “khu đất xin xây dựng là đất nông nghiệp và không phù hợp với quy hoạch, chưa chấp hành tốt quy định của pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo, nhiều lần tụ tập đông người, tổ chức sinh hoạt tôn giáo trái phép. xây dựng trái phép 382,1m2, với 3 hạng mục công trình gồm: Chánh điện 182,6m2, nhà ở 97,5m2 (xây dựng năm 2002 không phép), nhà bếp 102m2. Hiện quy hoạch sử dụng đất là đất ở nông thôn. Hướng đề xuất: chưa cho hợp thức hóa, cho tồn tại công trình để cá nhân tự tu tại gia. Hiện tại xã Lộc An đã có 02 ngôi chùa, đang được xây dựng khang trang, đủ điều kiện đáp ứng nhu cầu sinh hoạt tôn giáo cho phật tử địa phương, việc xây dựng thêm một cơ sở Phật giáo là không cần thiết và sẽ gây ra sự phân bì đối với các tôn giáo khác .

Giai đoạn 2 :

  • Ngày 06/01/2016, UBND tỉnh Lâm Đồng có văn bản số 01/UBND-NC giao Sở Nội vụ tổng hợp nhu cầu sử dụng đất để mở rộng khuôn viên, giao đất xây dựng cơ sở thờ tự giai đoạn 2016 – 2020 của các tổ chức tôn giáo và lấy ý kiến các ngành chức năng, UBND cấp huyện, trình UBND tỉnh xem xét, giải quyết .
  • Để có sự thống nhất, ngày 26/5/2016, Sở Nội vụ có văn bản số 363/SNV-BTG đề nghị Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Lâm Đồng có ý kiến về nhu cầu sử dụng đất tôn giáo giai đoạn 2016-2020 đối với từng trường hợp cụ thể.
  • Ngày 08/6/2016, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh có văn bản số 175/2016.CV.BTS đăng ký nhu cầu sử dụng đất tôn giáo giai đoạn 2016-2020. Trong đó, không đăng ký nhu cầu sử dụng đất để xây dựng chùa Phước Mỹ tại xã Lộc An, huyện Bảo Lâm .
  • Ngày 12/7/2016, Sở Nội vụ có báo cáo số 37/BC-SNV về kết quả đăng ký quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của các tổ chức tôn giáo giai đoạn 2016 – 2020 trình UBND tỉnh. Trong đó, không đề xuất đối với cơ sở có tên “chùa Phước Mỹ”, xã Lộc An, huyện Bảo Lâm. Lý do: Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Lâm Đồng không đăng ký đối với trường hợp chùa Phước Mỹ.
  • Ngày 13/7/2020, Sở Tài nguyên và Môi trường có văn bản số 1391/STNMT-QLĐĐ hướng dẫn Ni trưởng Thích Nữ Như Khánh liên hệ với UBND huyện Bảo Lâm (thông qua Phòng Tài nguyên và Môi trường) để được xem xét tổng hợp diện tích đất để xây dựng chùa Phước Mỹ vào kỳ quy hoạch sử dụng đất tiếp theo (2021-2030), trình thẩm định và phê duyệt theo quy định. Hiện nay, các ngành chức năng đang thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh Lâm Đồng.

Thay lời kết : Như vậy là không có chuyện chùa Phước Mỹ đã bổ xung giấy tờ đầy đủ nhưng 10 năm nay vẫn chưa được cấp phép xây dựng như đơn của NS . TN Như Khánh gởi đến các cơn quan ban nghành và một số  cơ quan truyền thông .

BTV . Linh Toàn