Xe khách liên tỉnh hoạt động không quá 50% số lượng đầu xe

627
 Chiều 23/4, Sở Giao thông vận tải (GTVT) Lâm Đồng đã ra văn bản hướng dẫn cụ thể và lộ trình hoạt động của các loại xe khách chạy tuyến liên tỉnh theo văn bản chỉ đạo của Bộ GTVT.
Xe khách liên tỉnh sẽ chạy lại theo lộ trình được Sở GTVT hướng dẫn
Xe khách liên tỉnh sẽ chạy lại theo lộ trình được Sở GTVT hướng dẫn
Theo đó, để triển khai các văn bản của Bộ GTVT vào ngày 22/4 về việc triển khai chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về phòng chống dịch Covid-19 và văn bản của Bộ GTVT về việc hướng dẫn các điều kiện y tế phòng chống dịch trên các phương tiện giao thông, Sở GTVT yêu cầu các đơn vị kinh doanh vận tải hành khách, các đơn vị quản lý khai thác bến xe nghiên cứu triển khai thực hiện, lưu ý thực hiện một số nội dung sau:
Các đơn vị hoạt động kinh doanh theo tuyến cố định chỉ được hoạt động tối đa 30% số chuyến theo biểu đồ chạy xe đã được chấp thuận đối với các tuyến đến các tỉnh/thành phố thuộc nhóm có nguy cơ và tối đa 50% số chuyến theo biểu đồ chạy xe đa được chấp thuận đối với các tuyến đến các tỉnh/thành phố thuộc nhóm có nguy cơ thấp. Căn cứ tỉ lệ trên bến xe và các đơn vị vận tải phối hợp điều chỉnh tần suất chạy xe trên tuyến trong một ngày cho phù hợp.
Đối với đơn vị hoạt động kinh doanh theo hợp đồng, du lịch chỉ được hoạt động tối đa 30% tổng số xe của đơn vị đối với các tỉnh/thành phố thuộc nhóm có nguy cơ và tối đa 50% tổng số xe của đơn vị đến các tỉnh/thành phố thuộc nhóm nguy cơ thấp (nếu tỉ lệ % nói trên nhỏ hơn 1 thì được hoạt động 1 xe).
Về công tác phòng chống dịch khi vận chuyển, yêu cầu các đơn vị thực hiện nghiêm túc văn bản của Bộ GTVT; đồng thời, Sở GTVT lưu ý các đơn vị sắp xếp, bố trí hành khách ngồi giãn cách trên phương tiện (không quá 50% số ghế và cách 1 ghế hoặc đảm bảo cách nhau 1m), cần phải thực hiện ngay khi bán vé, xếp khách lên xe.
Trước 16 giờ hàng ngày, các đơn vị gửi báo cáo danh sách biển số xe hoạt động của ngày hôm sau về Phòng Quản lý Vận tải – Phương tiện và Người lái Sở GTVT (địa chỉ email: [email protected]).
Sở GTVT yêu cầu các đơn vị vận tải hành khách và bến xe nghiêm túc triển khai thực hiện. Trong quá trình thực hiện có khó khăn, vướng mắc đề nghị liên hệ Phòng Quản lý Vận tải – Phương tiện và Người lái Sở GTVT (số điện thoại 02633.827244) để được hướng dẫn.
C.THÀNH