Ban Hoằng Pháp – Ban Kinh tế Tài chánh Trung ương thăm và cúng dường trường hạ tỉnh Lâm Đồng

213

Nằm trong chương trình thăm và cúng dướng trường hạ tại các tỉnh Tây Nguyên, sáng ngày 24/6/2024, phái đoàn chư tôn đức Ban Hoằng pháp , Ban Kinh tế Tài chánh Trung ương GHPGVN do HT. Thích Minh Thiện, Uỷ viên HĐTS, Phó Trưởng ban HP TƯ làm trưởng đoàn, đã đến thăm và cúng dường trường hạ tại VP BTS GHPGVN tỉnh Lâm Đồng ( chùa Linh Sơn, TP Đà Lạt), tháp tùng đoàn còn có : TT. Thích Phước Nghiêm – Uỷ viên Thường trực HĐTS, Phó Văn phòng 2, Phó Trưởng ban Hoằng pháp TƯ, TT. Thích  Minh Thành – Uỷ viên Thường trực Ban Hoằng pháp TƯ , ĐĐ. Thích Lệ Ngôn – Uỷ viên Ban Hoằng pháp TƯ, TT . Thích Đồng Sĩ – Uỷ viên ban KTTC, NS . Thích Nữ Huệ Tuyến – Uỷ viên HĐTS, Phó trưởng ban KTTC TW GHPGVN .

Tiếp đoàn có HT.Thích Thanh Tân – Uỷ viên HĐTS, Trưởng ban BTS GHPGVN tỉnh Lâm Đồng; HT. Thích Giác cảnh, UV. HĐTS – Phó BTS, Trưởng ban Kiểm soát, HT.Thích Viên Thanh – Phó ban BTS, Trưởng ban Giáo dục Phật giáo ;HT. Thích Viên Như, Phó BTS – Trưởng ban Phật giáo Quốc tế,  TT.Thích Minh Nhựt, TT.Thích Vạn Trí, Phó BTS Phật giáo tỉnh; TT. Thích Minh Tánh, Trưởng ban Hoằng pháp PG tỉnh LĐ, ĐĐ.Thích Quảng Đại – Trưởng ban Tài chánh Phật giáo tỉnh; NT.Thích Nữ Như Phú – Phó BTS, Trưởng PBNG Phật giáo tỉnh; cùng chư Tôn đức Tăng Ni và đạo tràng Phật tử TP Đà Lạt tiếp đón đoàn.

Phát biểu chào mừng, HT. Thích Thanh Tân gửi lời thăm hỏi chúc sức khoẻ an lạc đến chư Tôn đức lãnh đạo Giáo hội cũng như phái đoàn đến thăm và cúng dường trường hạ tại tỉnh Lâm Đồng . Nguyện cầu hồng ân Tam bảo, lịch đại tổ sư gia hộ cho quý Ngài luôn được pháp thể khinh an, thành tựu mọi công tác Phật sự, Hoà thượng Trưởng BTS thông tin thêm về tình hình tu học và sinh hoạt của Tăng, Ni hành giả an cư trong địa bàn tỉnh năm 2024

Thực hiện bổn phận an cư kiết hạ là biểu hiện cụ thể nhằm trang bị tự thân, đồng thời ổn định góp phần trang nghiêm giáo hội, và từ đó cũng là biện pháp tích cực nhất để nâng cao sức sống tăng già duy trì mạng mạch Phật pháp tại thế gian này. Tuy nhiên Lâm Đồng có đặc thù từ xưa đến nay các huyện và thành phố phía bắc của tỉnh như: Huyện Lâm Hà, Đức Trọng, Đơn Dương, Lạc Dương, Đam Rông, TP.Đà Lạt, đồng kiết giới, bố tát, tự tứ tại trụ sở của giáo hội. Sau đó về an cư tại trú xứ của mình . Các huyện phía nam của tỉnh như: Di Linh, Bảo Lâm, Đạ Hoai, Đạ Tẻh, Cát Tiên – TP.Bảo Lộc, chư Tăng điều an cư tập trung tại chùa Phước Huệ, chư Ni tại chùa Pháp Hoa.

Thay mặt đoàn, HT. Thích Minh Thiện chia sẻ : Hằng năm vào mùa an cư, chư Tôn hành giả thực hiện theo lời dạy của Đức Phật, cấm túc an cư, trao dồi giới đức.. . Nối tiếp truyền thống ấy cũng như được sự chỉ đạo của HĐCM, HĐTS , hằng năm Ban Hoằng pháp và Ban Kinh tế Tài chánh Trung ương, phối hợp đi thăm BTS và cúng dường trường hạ chư hành giả an cư tại các tỉnh thành trên cả nước . Trong buổi trò chuyện thân mật này, TT. Thích Phước Nghiêm – Uỷ viên Thường trực HĐTS, Phó Văn phòng 2, Phó Trưởng ban Hoằng pháp TƯ, cũng đã chia sẻ về những thành tựu, khó khăn, thuận lợi của giáo hội trong thời kỳ đất nước phát triển và hội nhập .

Chư tôn đức trong Ban Hoằng Pháp Trung Ương cũng đã có thời pháp thoại gửi đến chư Tôn hành giả an cư và quý Phật tử, Ban kinh tế tài chánh đã cúng dường tịnh tài, tịnh vật và HT. Trưởng ban Trị Sự phật giáo tỉnh đã đón nhận trong niềm hoan hỷ của tứ chúng đồng tu “ xiểng dương đạo pháp – trang nghiêm giáo hội” .

Linh Toàn – Hạnh Định