Bảo Lộc : Lễ nhập kim quan HT. Thích Đức Nghi

362

Chiều  ngày 25/6/2024, Ban tổ chức Lễ tang, môn đồ pháp quyến đã cung thỉnh nhục thân Hòa thượng Thích Đức Nghi, nhập kim quan, an vị tại Giác linh đường tu viện Bát Nhã, thôn 13, xã Đambri, TP.Bảo Lộc.

Hiện diện chứng minh, hộ niệm có chư tôn đức Thành viên Hội đồng Chứng minh, Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Lâm Đồng; chư tôn đức Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Lâm Đồng, Ban Tổ chức lễ tang, môn phong pháp quyến, Tăng Ni và Đạo tràng Phật tử các giới tham dự.

Chư tôn đức cử hành nghi thức niêm hương bạch Phật, gia trì kim quan theo nghi lễ thiền môn; môn đồ pháp quyến đã cung thỉnh nhục thân Hòa thượng từ hậu liêu đến Giác linh đường nhập kim quan trong tiếng hộ niệm của chư tôn đức Tăng Ni, Phật tử. Sau lễ nhập kim quan, môn đồ pháp quyến cung thỉnh chư tôn đức Ban Nghi lễ cử hành lễ khai kinh bạch Phật, thỉnh Giác linh và thọ tang.

HT. Thích Thanh Tân, UV. HĐTS – Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Lâm Đồng, Trưởng ban Tổ chức tang lễ cho biết “ Do niên cao lạp trưởng, Hòa thượng đã viên tịch vào lúc 13 giờ 00 phút, ngày 24-6-2024 (19-5-Giáp Thìn), tại tu viện Bát Nhã, thôn 13, xã Đambri, TP.Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng; trụ thế 78 năm, 51 hạ lạp”. Lễ viếng bắt đầu từ lúc 17 giờ, ngày 25-6-2024 (20-5-Giáp Thìn), lễ phụng tống kim quan được cử hành vào lúc 8 giờ, ngày 30-6-2024 (25-5-Giáp Thìn)”.

Được biết, Hòa thượng tân viên tịch, Thích Đức Nghi, đang đảm nhiệm chức vụ Chứng minh Phân ban Phật tử Dân tộc T.Ư; Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN H.Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng; nguyên Phó ban Trị sự GHPGVN tỉnh Lâm Đồng; nguyên Phó Hiệu trưởng Trường Trung cấp Phật học tỉnh Lâm Đồng; nguyên Trưởng ban Trị sự GHPGVN TP.Bảo Lộc, nguyên Trưởng ban Trị sự GHPGVN H.Bảo Lâm; Viện chủ tu viện An Lạc, tu viện Bát Nhã, TP.Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng.

Linh Toàn _ Hạnh Định