BTSPG Tỉnh : Danh sách các đơn vị phát tâm cứu trợ Miền Trung

405

Hưởng ứng lời kêu gọi của Thượng trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Lâm Đồng , hướng về bà con vùng thiên tai Bão Lũ ở các tỉnh Miền Trung . Tính cho đến 14 giờ chiều ngày 7/11/2020, Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Lâm Đồng đã nhận được tấm lòng và sự đóng góp của Ban Trị sự Phật giáo các huyện,Tp : Bảo lộc, Đạ Hoai, Di Linh, Bảo Lâm,Đơn Dương,Cát Tiên, Lâm Hà, Đạ Tẻh , Ban từ thiện Phật giáo tỉnh, Chư Tôn Thiền Đức trú trì các tự viện : Tổ Đình Linh Quang ĐL , Chùa Linh Sơn ĐL , Chùa Lâm Tỳ Ni ĐL , Ni Viện Tuệ Quang ĐL , Chùa Phước Huệ ĐL, Chùa Linh Phước ĐL , Chùa Bồ Đề ĐL, Chùa Giác Châu Đơn Dương , Chùa Huệ Quang Đức Trọng, Tăng Ni Sinh khóa 11, Tăng Ni Sinh khóa 12, Tập Đoàn Hoa Sen cùng Chư Tăng và quí Phật tử cụ thể như sau :

 1. Ban Trị sự TP Bảo Lộc :

150.000.000 Đồng  ( đợt 1: 100 triệu + đợt 2 : 50 triệu)

 1. Ban Trị sự huyện Đạ Hoai :

100.000.000 Đồng

 1. Ban Trị sự huyện Di Linh :

15.000.000 Đồng

 1. Ban Trị sự huyện Bảo Lâm :

20.000.000 Đồng  ( đợt 1: 5 triệu + đợt 2 : 15 triệu)

 1. Ban Trị sự huyện Đơn Dương :

12.000.000 Đồng

 1. Ban Trị sự huyện Cát Tiên :

20.000.000 Đồng

 1. Ban Trị sự Phật giáo huyện Lâm Hà :

23.000.000 Đồng  ( đợt 1: 20 triệu  + đợt 2 : 3 triệu )

 1. Ban Trị sự huyện ĐạTẻh :

5.000.000 Đồng

 1. Ban từ thiện PG LĐ :

100.000.000 Đồng

 1. Tập Đoàn Tôn Hoa Sen :

100.000.000 Đồng

 1. Tổ Đình Linh Quang ĐL  :

30.000.000 Đồng

 1. Chùa Linh Sơn ĐL  :

10.000.000 Đồng

 1. Chùa Lâm Tỳ Ni ĐL  :

5.000.00 Đồng

 1. Ni Viện Tuệ Quang ĐL :

8.000.000 Đồng

 1. Chùa Phước Huệ ĐL :

45.000.000 Đồng  + 1 tấn gạo

 1. Chùa Bồ Đề ĐL:

10.000.000 Đồng

 1. Chùa Linh Phước ĐàLạt :

50.000.000 Đồng

 1. Chùa Huệ Quang H. Đức Trọng

7.750.000 Đồng

 1. Tăng Ni sinh khóa 11 :

30.050.000 Đồng

 1. Tăng Ni sinh khóa 12 :

8.560.000  Đồng (7.200.000 Đ + 50 ero đổi  thành 1.360 .000 Đ )

 1. Phật tử chùa Giác Châu huyện Đơn Dương :

13.000.000 Đồng

 1. ĐĐ. Phương Huyền _ Đơn Dương

1.000.000 Đồng

 1. TT. Từ Nhơn _ Đơn Dương :

1.000.000 Đồng

 1. Nguyễn Thị Hoa :

300.000 Đồng

 1. Vô Danh chuyển từ sacombak …8006 :

200.000 Đồng

 1. Vô Danh chuyển từ Banknet …8161 :

1.000.000 Đồng

 1. Vô Danh chuyển từ … 3741 :

1.000.000 Đồng

 1. Vô Danh chuyển từ … 3741:

1.000.000 Đồng

 1. Vô danh ( gởi vào TK ngày 2/11) :

3.000.000 Đồng

 1. Vô Danh chuyển từ Banknet :

200.000 Đồng

Tổng số tiền :  771.060.000  Đồng

Sáng ngày 8/11/2020, phái đoàn Chư tôn đức BTS do TT. Thích Thanh Tân, Trưởng BTS GHPGVN tỉnh làm trưởng đoàn, sẽ lên đường đến thăm và trao quà trực tiếp cho bà con vùng thiên tai ở 2 tỉnh Quảng Nam và Quảng Ngãi . Tháp tùng đoàn còn có : NT. Thích Nữ Như Phú, NS. Thích Nữ Chơn Tịnh .

Thông tin về chuyến đi, Ban Thư Ký ,Thường trực  BTS Phật giáo tỉnh sẽ cập nhật sau khi đoàn công tác Phật sự trở về .