CV UBND tỉnh đề nghị tiếp tục thực hiện phòng chống dịch Covid 19

388

Chiều 31.7, ông Phan Văn Đa, Phó chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng, ký văn bản gửi các tổ chức tôn giáo, đề nghị tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng chống dịch Covid-19  trong tình hình mới.